Er vi på vej mod en ny boligkrise?

26. marts 2020   |   Skøde Centret  |  Flere pressemeddelelser

Før COVID-19 ramte samfundsøkonomien som en håndgranat, var der godt gang i boligmarkedet, men nu reagerer boligkøberne på coronakrisen.

”Som køberrådgivere oplever vi at boligkøberne bekymrer sig om den aktuelle jobusikkerhed og de stigende renter. Endvidere oplever vi at boligkøberne gør sig overvejelser om hvorvidt huspriserne vil falde.  Sidstnævnte forhold vil for nye boligkøbere betyde at deres nyindkøbte bolig kunne udvikle sig til en økonomisk dårlig investering. Derfor oplever vi at flere boligkøbere aktuelt forholder sig afventende i forhold til at handle bolig lige nu.” siger Dennis Duvald, juridisk seniorrådgiver i Skøde Centret.    

Status for boligmarkedet
På boligmarkedet viser statistikken fra Finans Danmark, at der i 2019 blev solgt ca. 65.000 huse, ejerlejligheder og sommerhuse i Danmark. Det er det højeste antal siden 2005.

I februar 2020 steg antallet af solgte huse og ejerlejligheder med 17 % i forhold til februar 2019.  

Som en naturlig følge af coronakrisen er der imidlertid sket en markant opbremsning i marts 2020. Ifølge boligsiden.dk er antallet af fremvisninger faldet drastisk i marts 2020, og de få fremvisninger der foretages, sker via fx skype eller facetime. Det er ikke optimale betingelser for en bolighandel.

Men flere forhold kan være af betydning for de forbehold vi aktuelt oplever hos boligkøberne.

Pludselige rentestigninger på boliglån
”Stik imod normal praksis, hvor renten falder i krisetider, ser vi nu at behovet for et større cashflow, som følge af den omfattende samfundsnedlukning, får investorer til at sælge obligationer, hvilket udløser kursfald og får renten på boliglån til at stige. Renten er således på få dage steget fra 0,5% til 2 %. og de seneste års rentefald er dermed forsvundet”, forklarer Gitte Thyme, adm. direktør i Skøde Centret.

Forventninger om faldende boligpriser
”Mange boligkøbere forventer som følge af rentestigningen, at salgspriserne reguleres nedad. En højere rente giver en højere ydelse på lånene og dermed øgede månedlige omkostninger til nye boligkøbere. De stigende månedlige omkostninger kan ligeledes medføre at bankerne ikke godkender så høj en købspris på vegne af køberne som tidligere.

Som boligkøber er det derfor naturligt at se tiden lidt an, og undersøge, om ikke markedet måske fremtvinger en generel nedsættelse af salgspriserne på ejerboliger”, fortæller Dennis Duvald, juridisk seniorrådgiver i Skøde Centret.    

Vil den aktuelle opbremsning i boligsalget bide sig fast?
Ifølge en del økonomer, herunder Jesper Rangvid, Professor, ph.d., Institut for Finansiering, CBS står Danmark (og en række andre lande) over for en recession. Om det bliver en lettere recession, eller en dyb langvarig recession, er der ingen der ved med sikkerhed.

Den Internationale Valutafond angiver, at krisen kan blive værre end finanskrisen i 2008. https://www.dr.dk/nyheder/penge/den-internationale-valutafond-coronakrisen-kan-blive-vaerre-end-finanskrisen

En recession vil helt sikkert smitte af på boligmarkedet, og det er således kun et spørgsmål om, hvorvidt boligmarkedet vil blive ramt i en mere kortvarig periode, eller om krisen vil forplante sig dybere og langvarigt, som vi så det efter finanskrisen i 2008.

Nogle vil argumentere for at den danske økonomi generelt er stærk, også stærkere og mere solid end det var tilfældet i 2008. De kommende arbejdsløshedstal i Danmark vil give et afgørende billede af hvor galt det står til økonomisk.

Skulle krisen bide sig mere permanent fast, viser erfaringen fra finanskrisen i 2008, at det kan tage 4-5 år at rette nogenlunde op på antallet af bolighandler, og måske endnu længere tid at rette op på salgspriserne.

Kontaktperson:

Gitte Thyme

53209300

gt@skoedecentret.dk

Afsender:

Skøde Centret

Strandvejen 100
2900 Hellerup

70202129

gt@skoedecentret.dk

https://www.skoedecentret.dk/