Din sygedagpengesag skal måske genbehandles

10. august 2018   |   Lenschow Erstatningsretten  |  Flere pressemeddelelser

Efter en dom fra Østre Landsret har Ankestyrelsen besluttet at behandle en række sager om sygedagpenge på ny.

Flere borgere står foran at få deres sag om sygedagpenge behandlet på ny. En dom fra Østre Landsret fra den 4. maj 2018 slår fast, at myndighederne ikke må stoppe med at betale sygedagpenge med en dato tilbage i tid, selvom borgeren ikke længere var uarbejdsdygtighed. Dommen kan få betydning for sager, hvor der allerede truffet en afgørelse.

”Landsrettens dom betyder, at en kommune tidligst kan stoppe udbetalingen af dagpenge fra den dag, der træffes en afgørelse om at stoppe sygedagpengene, ikke før. Det vil sige fra datoen på det brev, hvor kommunen meddeler, at den har truffet afgørelse om at stoppe udbetalingen. En kommune må ikke stoppe sygedagpengene fra en dato, der ligger før i tid. Hvis du har fået en afgørelse, hvor dine sygedagpenge er ændret tilbage i tid, kan du have ret til flere sygedagpenge, end dem, du allerede har fået udbetalt,” siger Berit Møller Lenschow, der er advokat og ejer Lenschow Erstatningsretten.

Den myndighed, der senest har afgjort sagen, skal se på den igen, og Ankestyrelsen vurderer, at der er tale om cirka 700 sager. Andre sager skal genoptages af borgerens kommune, og her vurderes der at være tale om cirka 200 sager på landsplan. Der har været en fast praksis, som sagerne er administreret efter både i Ankestyrelsen og kommunerne, derfor er det også blevet til så mange sager, vurderer Berit Møller Lenschow.

Den praksis er nu blevet underkendt af Østre Landsret og Ankestyrelsen og kommunerne har nu valgt at ”rette ind” efter landsretsdommen. Sager, der bliver afgjort i fremtiden vil blive behandlet i overensstemmelse med landsretsdommen.

De sager, der allerede er blevet afgjort efter den ”gamle” praksis, skal man have set på igen.

”Der kan være flere sager, og her skal myndighederne selv vurdere. Umiddelbart skal du som borger ikke selv gøre noget. Vær dog opmærksom på at din sag kan være forældet, hvis den omhandler en periode, der ligger mere end 3 år tilbage,” siger Berit Møller Lenschow.

Borgerne får direkte besked, hvis de har ret til flere sygedagpenge, end der allerede er udbetalt.

Er du i tvivl?

Hvis du er i tvivl, om du er en af dem, der har fået stoppet sygedagpengene for tidligt, får du her tre pejlemærker for, hvad du særligt skal være opmærksom på:

·         Du har været sygemeldt på grund af uarbejdsdygtighed i en længere periode

·         Du har fået en afgørelse om raskmelding og stop af sygedagpenge fra kommunen eller Ankestyrelsen

·         Dine sygedagpenge er stoppet med en dato tilbage i tid.

Kontaktperson:

Berit Lenschow

33 60 87 88

berit@erstatningsretten.dk

Afsender:

Berit Lenschow

Bjerggade 4K
6200 Aabenraa

33 60 87 87

berit@erstatningsretten.dk

http://erstatningsretten.dk