Derfor er der færre kvinder på topposter!

28. februar 2019   |   Teglkamp & Co.  |  Flere pressemeddelelser

Mænd har gået til fodbold og været frivillige trænere – kvinder har gået til gymnastik og siddet i bestyrelsen i dagsinstitutioner. Mænd bliver direktører- kvinder bliver mellemledere. Lidt karikeret, men en ny undersøgelse giver måske nogle svar på, hvorfor der er så få kvinder på topposter og i bestyrelserne.

Ledelsesrådgiver Susanne Teglkamp fra konsulentfirmaet Teglkamp & Co. har forestået en undersøgelse af, hvorvidt vi lægger sporene til vores karriere allerede tidligt i vores liv. 567 har deltaget i undersøgelsen.

”Resultatet har været overraskende. Jeg har både fået afkræftet nogle antagelser men har også fået bekræftet nogle. Derudover er der kommet nogle uventede resultater,” udtaler Susanne Teglkamp.

Mænd og kvinder kører på forskellige karrierespor

Noget tyder på, at mænd og kvinder bevæger sig ad forskellige karrierespor. De går til forskellige sportsaktiviteter, de engagerer sig på forskellige områder i det frivillige arbejde og i tillidshverv.

I grove træk går mænd til fodbold og bliver frivillige trænere og instruktører, mens kvinder går til gymnastik og svømning og lægger deres frivillige engagement i forhold til deltagelse i forældrebestyrelserne på daginstitutioner og skoler. Man kan sige, at mænd øver sig på lederrollen som frivillig træner/instruktører, hvorimod kvinder i større omfang henter deres erfaringer fra mere kollektive ledelsesformer så som forældrebestyrelser på daginstitutioner og skoler.

Dertil er der også en signifikant forskel i forhold til, hvad der driver kønnene til at gå ledervejen. Hver 2. mandlig leder har været drevet af ønsket om større indflydelse, hvor det tilsvarende kun har drevet hver 3. af de kvindelige ledere.

Vi ansætter dem, der ligner os selv
Disse forskellige karrierespor, kan være noget af forklaringen på, at langt færre kvinder når helt tops på direktør og bestyrelsesniveau. Anden forskning har vist, at vi på det ubevidste plan er tilbøjelige til at ansætte nogle, der ligner os selv. Vi spejler os måske ikke så meget i kønnet som i det at have samme referenceramme. Når mange af dem, der i dag sidder på de øverste karriereniveauer er mænd og derfor har det mandlige karrierespor, så vil de også på det ubevidste plan finde fælles referenceramme med andre mænd.

Susanne Teglkamp suppler med sine egne erfaringer: ”Personligt kan jeg supplere med, at jeg selv har oplevet, hvordan min baggrund som reserveofficer har gjort det meget nemmere at få taletid hos topchefer – alene fordi vi ofte har den samme baggrund – altså har fulgt det samme karrierespor og derfor taler samme sprog.”

Susanne Teglkamp afslutter med følgende opfordring: ”Skal vi have mere diversitet i ledelserne – og det kan kun anbefales – skal vi derfor have en langt større bevidsthed om vores valg, når vi rekrutterer. Vi skal bevidst udfordre os selv i forhold til diversitet og se ud over kandidater, der har kørt samme karrierespor, som os selv.”

Der kom en lang række andre resultater ud af undersøgelsen, bl.a. :

Aftjent værnepligt har betydning for karrieren

Det tyder på, at værnepligten er med til at danne en som menneske. Undersøgelsen viser, at de mænd, der har aftjent værnepligt er mere tilbøjelige til at involvere sig i samarbejdsudvalg på arbejdspladsen og i forældrebestyrelser end øvrige.

Undersøgelsen viser også, at mænd, der har aftjent værnepligt, tilsyneladende er mere tilbøjelige til at få en lederkarrieren end mænd, der ikke har aftjent værnepligt.  Af deltagerne i undersøgelsen sidder 2 ud af 3 mænd, der har aftjent værnepligt i dag i lederstillinger mod kun godt halvdelen af de mænd, der ikke har aftjent værnepligt.

Karrieren gavnes af en militær baggrund

En militær baggrund giver et godt afsæt, hvis man efterfølgende vil gå ledervejen uden for forsvaret. Med militær baggrund menes udover aftjent værnepligt, uddannelse og tjeneste som befalingsmand, officer og reserveofficer. Af deltagere i undersøgelsen med en militær baggrund sidder 2 ud af 3 i en lederstilling mod kun godt halvdelen, som ikke har en militær baggrund. På direktørniveau bliver denne forskel endnu større, idet hver 4. med en militær baggrund i en direktørstilling mod kun hver 10. deltager uden en militærbaggrund.

Kontaktperson:

Susanne Teglkamp

21602999

ste@teglkamp.dk

Afsender:

Susanne Teglkamp

Rosenvænget 16
3400 Hillerød

21602999

ste@teglkamp.dk

https://www.teglkamp.dk