Der er brug for en indsats for børns læsning

22. oktober 2018   |   Boghandlerforeningen  |  Flere pressemeddelelser

Danskerne læser stadig mange bøger, viser Bog- og Litteraturpanelets årsrapport 2018. Men læsningen er under pres fra andre aktiviteter og andre medier, og både blandt de 30-39-årige voksne og blandt børnene falder antallet af hyppige læsere. Det kalder på en indsats, især over for børnene.

Der udgives stadig flere bogtitler herhjemme, og andelen af danskere, som aldrig læser, er lav – og stabil – omkring 16-17 procent. Det viser tallene fra Kulturministeriets Bog- og Litteraturpanels seneste årsrapport, som offentliggøres i dag.

For de fysiske boghandeler ser øjebliksbilledet heller ikke alarmerende ud: forlagene afsætter stadig en tredjedel af deres produktion af skønlitteratur til de fysiske boghandeler – for faglitteraturens og børne- og ungdomslitteraturens vedkommende er det over 40 procent – og over halvdelen af danskerne angiver, at de har gjort deres seneste bogkøb i en fysisk boghandel.

Ser man lidt længere ud i fremtiden, er der dog mørke skyer i horisonten. Andelen af hyppige læsere – dem, der læser én eller flere gange ugentligt – falder. Det gælder blandt de 30-39-årige, men også blandt børnene, fremtidens bogforbrugere. Dét viser en tidligere undersøgelse af Børns Læsning

"- De to tendenser kan desværre forstærke hinanden", siger Bo Dybkær, direktør i Boghandlerforeningen.
"- En stor, international undersøgelse har for nylig vist, at mængden af bøger i hjemmet, mens børnene vokser op, har betydning for, hvor gode de som voksne bliver ikke kun til at læse, men også til talbehandling og til at bruge informationsteknologi generelt", siger han. ”- Så hvis de typiske børneforældre – de 30-39-årige – selv skruer ned for bogforbruget, kan det komme til at forstærke tendensen til, at børnene læser mindre – og at de dermed bliver dårligere til at læse og tilegne sig viden”.

Boghandlerforeningen mener, at der er behov for en national strategi og en aktiv indsats, som skal adressere problemerne med børns læsning og læseevner. Det er ikke nok at forlade sig på, at børnene nok bare bruger andre medier, eller på, at det kan være lige meget, hvad de læser og på hvilken måde.

”- En anden aktuel, international undersøgelse viser, at der er forskel på forståelsen af det, man læser, afhængigt af, om man læser det på en skærm eller på papir. Selv nu, mange år efter at de elektroniske formater blev introduceret, opnår folk stadig en dybere forståelse af teksten, hvis de læser den i en trykt bog – og den forskel er ikke blevet mindre, men er vokset gennem årene”, understreger Bo Dybkær.
”- Uanset hvad man mener om fremtidens uddannelsesformer og –metoder, tror jeg man kan blive enige om, at evnen til at tilegne sig viden og opnå dyb forståelse af en tekst stadig vil være vigtig for børnenes senere resultater i uddannelsessystemet og dermed for deres videre livsforløb og dannelse”, siger han.