Den danske Ølpris 2012 går til Torben Steenberg

11. maj 2012   |   Danske Ølentusiaster  |  Flere pressemeddelelser

Hvert år uddeler Danske Ølentusiaster Den danske Ølpris til en person, organisation eller virksomhed, der har gjort en stor og engageret indsats for at vise mangfoldigheden og spændvidden i øllets verden.


Den danske Ølpris 2012 blev fredag den 11. maj uddelt til Torben Steenberg, for det ihærdige og utrættelige arbejde han har ydet, for det første i Danske Ølentusiasters Landsbestyrelse, heraf flere år som næstformand; desuden som næstformand i den fælleseuropæiske paraplyorganisation European Beer Consumers Union som han også var næstformand for i en årrække.

Torben har sideløbende med det direkte ølrelaterede arbejde også været repræsentant i Forbrugerrådet, og har siden 2009 siddet i Forbrugerrådets forretningsudvalg og har gennem flere år også været repræsentant i flere klagenævn.

”Torben Steenberg har en ganske særlig evne til at vække interesse for forbrugerrettigheder og det var derfor let for landsbestyrelsen at blive enige om at prisen i år skulle gå til ham” udtaler Danske Ølentusiasters Landsformand Bo L. Jensen

Den danske Ølpris blev uddelt fredag den 11. maj på Danske Ølentusiasters Ølfestival i Tap1.
Med æren følger også en check på 10.000 kr

 

Yderligere oplysninger ved henvendelse Danske Ølentusiasters
Landsformand Bo L. Jensen, bo.jensen@ale.dk tlf. 28 19 17 13 eller
Pressekontakt Anne-Mette Meyer Pedersen anne-mette.meyer@ale.dk tlf. 61 30 17 62

Sekretariat v/ Rie Sørensen, Kirkeskovvej 1, 4660 Store Heddinge
Tlf.: 45 82 34 00, mandag-fredag 9:00-12:00, sekretariat@ale.dk

 

Den danske Ølpris er uddelt siden 2002.
De tidligere modtagere er:
2002 Brygmester og Æresmedlem Peter Klemmensen
2003 Bryggerfamilien Rasmussen (Refsvindinge)
2004 Forfatter og foredragsholder Torben Mathews
2005 Håndbrygger-portalen Haandbryg.dk
2006 Gastronomisk iværksætter Claus Meyer
2007 Forfatter og foredragsholder Carsten Berthelsen
2008 De 5 initiativtagere til dannelsen af Danske Ølentusiaster:
Anders Evald, Arne Slej, Ole Madsen, Poul Ladefoged og Søren Houmøller
2009 Gitte K. Bjørn for arbejdet med Humleprojektet
2010 Per Kølster
2011 William Frank


Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster.

Danske Ølentusiaster er en uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation. Foreningen har over 9.000 medlemmer fordelt på 52 lokalafdelinger over hele landet.
Vi arbejder for et mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og øltyper, oplyser og skaber debat om øl, støtter og stimulerer håndbrygning og dansk bryggekunst, sikrer øl en respektfuld behandling samt varetager forbrugernes interesser.

Vi repræsenterer danske ølforbrugere i Forbrugerrådet, i Dansk Retursystems Kontaktudvalg samt i European Beer Consumers Union (EBCU).
Endvidere udgiver vi Danmarks største magasin om øl, ØLentusiasteN. Læs mere på ale.dk.

Kontaktperson:

Anne-Mette Meyer Pedersen

61 30 17 62

anne-mette.meyer@ale.dk

Afsender:

Danske Ølentusiaster

Kirkeskovvej 1
4660 Store Heddinge

45 82 34 00

sekretariat@ale.dk

http://ale.dk