Dansk medunderskrift på international erklæring om madspild til EU og FN

03. januar 2011   |   Stop Spild Af Mad  |  Flere pressemeddelelser

I en fælles udtalelse til EU og FN opfordrer syv europæiske organisationer til global reduktion af madspild med mindst 50% inden år 2025. Danske Stop Spild Af Mad er blandt de syv afsendere på dokumentet.

Den danske forbrugerbevægelse Stop Spild Af Mad er én af afsenderne bag ”Joint Declaration Against Food Waste” - et fælles internationalt dokument, som har til formål at forpligte EU og FN til global reduktion af madspild med mindst 50% inden år 2025. Erklæringen er netop overdraget til EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og FN.


Madspild er ikke kun et problem i Danmark, som ifølge Landbrug & Fødevarer har et årligt madspild på 680.000 tons og 16 mia. kroner om året. Andre lande er godt med: I Norge ryger årligt mad for anslået 9 mia. kroner i skraldespanden, svenskerne smider spiselig mad ud svarende til 100 kg per indbygger om året, de engelske husstande smider årligt 8,3 mio. tons mad ud, og i USA bliver omkring 40% af alle producerede fødevarer ikke spist. I EU-landene alene smides der årligt ca. 3 mio. tons brød ud (svarende til hele Spaniens årlige forbrug af brød). Derudover estimeres det, at 10% af jordens drivhusgasser udledes som følge af producerede fødevarer, som ikke bliver spist.


"Det er en ære for Stop Spild Af Mad at være blandt afsenderne på 'Joint Declaration Against Food Waste' i selskab med tunge internationale aktører og politikere. Vi har sat et dansk aftryk på et fælles internationalt dokument, som forhåbentligt medvirker til global reduktion af madspild. Det er på tide at gøre en fælles global indsats mod madspild i lyset af et alarmerende CO2-udslip, voksende klimaforandringer og ikke mindst accelererende mangel på fødevarer i 3. verdenslande,” siger Selina Juul, stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad, som i øvrigt til marts udgiver en reste-kogebog med førende danske madfolk på forlaget Gyldendal.


Selina Juul talte sidst på året om madspild på fødevarekonferencen "Transforming Food Waste into a Resource" i Europa-Parlamentet i Bruxelles. Konferencen var arrangeret af den italienske organisation Last Minute Market med støtte fra Europa-Parlamentets Udvalg for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Formålet med konferencen var at diskutere og fremlægge løsninger vedrørende madspild. Konferencens deltagere var bl.a. organisationer som A.N.D.E.S. (Frankrig), FareShare (England), politikere som Paolo De Castro (formand for Europa-Parlamentets Udvalg for Landbrugs- og Landdistrikter), medlemmer af Europa-Parlamentet samt eksperter, forskere og NGO’er.


Dokumentet ”Joint Declaration Against Food Waste” er resultatet af konferencen. Det indeholder forslag til bæredygtig anvendelse af fødevarer samt en forpligtelse til global reduktion af madspild på verdensplan med mindst 50% inden år 2025. "Joint Declaration Against Food Waste" foreslår bl.a., at reduktion af madspild bør blive et af FN’s Udviklingsmål for århundredet.____________________
Udpluk fra “Joint Declaration Against Food Waste”:


1) Vi ønsker at forpligte EU og FN til på regional, national og global plan at reducere madspild med 50% frem mod år 2025. Vi opfordrer alle aktører i fødevarekæden - landmænd, industri, distribution, marketing og forbrugere – til at bidrage til at nå dette mål.


2) Vi opfordrer til at bestræbelserne på at nedsætte madspild med 50% bliver et væsentligt element i ethvert lands fødevare-, landbrugs- og social-politik. Såvel de industrialiserede lande som i udviklingslandene. Der bør omgående tages skridt til at identificere de nødvendige foranstaltninger, det kræver at realisere målet i 2025.


3) Vi ønsker at stifte et Globalt Partnerskab Mod Madspild, som med udgangspunkt i organisationerne bag dette initiativ gradvist skal aktivere stadig flere stakeholders. Et sådant Globalt Partnerskab Mod Madspild vil forpligte sig til at dele viden med globale, europæiske, nationale og regionale institutioner med sigte på at udvikle løsninge, der reducerer madspild.


4) Vi opfordrer FN til at inkludere kampen mod madspild som et ekstra punkt i FN’s Udviklingsmål nr. 7 (om at sikre miljømæssig bæredygtighed) for derigennem at koordinere indsatsen mod madspild.


5) Vi understreger vigtigheden af, at udviklingslande – for at øge deres landsbrugs- og fødevare-produktion - støttes med øgede investeringer i de dele af industrien, der netop omhandler landbrug og fødevarer. Hertil kommer vigtigheden af at effektivisere landenes forsyningskæder, så mest mulig af den fremstillede mad faktisk når forbrugerne. I overensstemmelse med 2009-sluterklæringen fra G8-landenes landsbrugsministre opfordrer vi således til øget støtte omfattende forskning, teknologi, uddannelse og innovation, der bidrager til at reducere madspild.


6) Vi opfordrer regeringer og organisationer til at udvikle praktiske løsninger og en forbedret kommunikation der gøre det lettere for forbrugerne at udnytte al maden og undgå madspild. Vi opfordrer til at fremme af fødevareemballager, som bidrager til mindre madspild. Vi opfordrer politikere, offentlige institutioner, myndigheder og pressen til løbende at sætte fokus på madspild gennem øget offentlig opmærksomhed og undervisningskampagner på uddannelsesinstitutioner. Vi opfordrer EU til at engagere sig i en stigende spredning af økologisk bevidsthed.


7) Vi opfordrer EU-Kommissionen til at tage stilling til madspild, og vi anmoder om, at kampen mod madspild bliver et prioriteret emne på EU-Kommissionens dagsordenen. Under henvisning til Artikel 191 og 192 i EU-Traktaten, som sigter mod at fremme et højt beskyttelsesniveau for miljø og menneskers sundhed, opfordrer vi EU-Kommissionen til at gennemgå den eksisterende affaldslovgivning med henblik på at udarbejde et nyt direktivforslag ved udgangen af 2015. ____________________Link til Joint Declaration Against Food Waste (teksten er på engelsk):

http://www.lastminutemarket.it/media_news/wp-content/uploads/2010/12/JOINT-DECLARATION-FINAL-english.pdf 

http://www.lastminutemarket.it/media_news/dichiarazione/


Mere information fås på: www.stopspildafmad.dk