Dansk firma udfordrer klimakrisen: Mere af det samme er ikke nok

24. juni 2019   |   Thermocell  |  Flere pressemeddelelser

Øget fokus på bæredygtighed inden for byggeriet giver stigende efterspørgsel efter alternative byggematerialer både herhjemme og i udlandet. Det gælder bl.a. isolering, hvor nordjyske Thermocell går ind i klimakampen med en opfordring om at fokusere på nye løsninger frem for mere af det samme.

Isolering står – både direkte og indirekte – for en stor del af de 33 pct. af den samlede CO2-udledning, som skønnes at stamme fra vores boliger og andre bygninger. Med tiden er kravene til isolering af nybyggeri bl.a. blevet opjusteret, men ifølge Kenneth Klausen fra virksomheden Thermocell, der producerer FSC-certificeret træfiberisolering på Mors, gavner det ikke det samlede klimaregnskab, at der skal lægges et tykkere lag isolering.

”Med ambitiøse mål om reduceret CO2-udledning og bæredygtighed nytter det ikke at skrue op for forbruget og dermed produktionen af bestemte produkter, når der findes alternativer, som er mere effektive og bedre for miljøet. Mere af det samme er bare ikke godt nok – det er også det, vi hører fra de talrige unge mennesker, som flere steder protesterer til fordel for klimaet – de vil have nye løsninger,” forklarer Kenneth Klausen, der til daglig er salg- og marketingansvarlig i Thermocell.

En ny tilgang

Selv om træfiberisolering har været kendt i flere hundrede år og derfor ikke er nogen ny løsning, repræsenterer det i Thermocells version en ny tilgang til bæredygtighed i byggeriet, som både forbrugere og fagfolk efterspørger ifølge Kenneth Klausen.

”Vi oplever en stigende interesse for vores produkter – også i udlandet. Ikke mindst i Sverige, som også på dette punkt er lidt af et foregangsland,” siger han med henvisning til, at det i flere større byer i Sverige er blevet vedtaget, at alt kommunalt byggeri fremover skal isoleres med træfiber. 

”Det skyldes ikke, at vores løsning er billigst, men at isoleringsværdien er højere end fx glasuld og stenuld, samtidig med at produktet udleder meget lidt CO2 igennem hele sin livscyklus. Det er fremstillet af FSC-certificeret træ, som kommer fra bæredygtigt svensk skovbrug og kan genanvendes eller komposteres, ligesom det selvfølgelig lever op til krav om brandsikkerhed, indeklima osv.,” pointerer Kenneth Klausen, der savner en lignende politisk velvilje til at gå forrest herhjemme.

”Offentligt byggeri kan tjene som eksempler på god, fremtidsorienteret byggeskik, hvor alternative løsninger med dokumenteret effekt får lov at vise deres værd – til glæde for både miljøet og skatteborgerne,” siger han afslutningsvis.

 

 

Om Thermocell

Thermocell er en dansk virksomhed med base på Mors i Nordjylland og en underafdeling i Västerås i Sverige. Her producerer man den FSC-certificerede træfiberisolering både som løsuld og i måtter. Træet kommer fra bæredygtigt svensk skovbrug, og det rene naturmateriale udgør 95 pct. med tilsat brandhæmmer. Der anvendes ingen skadelige stoffer, og huse isoleret med Thermocell er derfor sunde og åndbare at bo og leve i.

Læs mere på www.thermocell.dk

Vedhæftede filer:
1.    CO2-aftryk for forskellige isoleringsmaterialer
2.    Energiforbruget ved produktion af forskellige isoleringsmaterialer
3.    Isoleringsevnen for forskellige typer af løsuld

Kontaktperson:

Kenneth Klausen

96 69 50 60 (1)

kk@thermocell.dk

Afsender:

Thermocell

Næssundvej 423 A
7960 Karby

96 69 50 60

kk@thermocell.dk

http://www.thermocell.dk