Dansk IoT understøtter Centrum Pæles energikortlægning

22. april 2021   |   ReMoni A/S  |  Flere pressemeddelelser

Det er en stor udfordring for betonbranchen at omstille en CO2 tung produktion til bedre bæredygtighed.
Hos Centrum Pæle er man klar over, at alt hvad der produceres, har et CO2 aftryk – og at der på alle måder skal arbejdes på at reducere dette så meget som muligt.
Centrum Pæle benytter FN’s 17 bæredygtige mål som rettesnor for at blive mere bæredygtig.

For at komme derhen, hvor man kan lave de tiltag der reducerer CO2-aftrykket mest effektivt, er det nødvendigt at vide, hvor man skal sætte ind.
Derfor arbejder man også allerede med miljøledelse efter ISO 14001 hos Centrum Pæle og da Teknisk chef Henrik Olsen skulle i gang med energisyn af fabrikken fandt han ud af at man kunne tage udgangspunkt i ISO 50001 pkt. 6.3.
Og så fik han en tanke:
- Kan man nå at energikortlægge hele produktionen på 10 uger hvis man får hjælp af smarte IoT-sensorer?

10 uger er nemlig den tid maskinmesterstuderende skal i bachelorpraktik til sidst i studiet.
Studerende Jens Laasholdt tog udfordringen op. Praktikperioden var dog ikke helt nok, men pga. Jens’ gode indsats fik han tilbudt fastansættelse for at gøre projektet færdigt og for at arbejde videre med klima- og energioptimeringer.

Med hjælp fra ReMonis patenterede IoT-sensorer og Cloud-baserede analyseværktøj gik Jens i gang med opgaven.

”ReMonis smarte sensorer var en kæmpe hjælp til at løse opgaven. Med sekund- og minutværdier fik vi pludseligt et detaljeret billede af produktionen på et niveau vi ikke har haft før”,
udtaler Henrik Olsen og fortsætter:
”ReMoni leverer ikke bare sensorer, de har en sammenhængende løsning der bare virker – og de leverer data der er til at stole 100 % på. Og så er løsningen utrolig nem at gå i gang med. Vi fik stor ros af auditøren fra DNV GL - hun havde sjældent set så godt en gennemarbejdet og detaljeret energikortlægning. Så stor cadeau til ReMoni for det fine datagrundlag."

Udover energiforbedringer på selve fabrikken, ser Centrum Pæle også på hvordan man kan bidrage til at fremtidens grønne byggeri får sin energi fra bæredygtige kilder. Derfor arbejder Centrum Pæle på at udbrede deres energipæle. Med energipælene kan man levere jordvarme og køl til bygningen samtidig med at man bærer den.


Faktaboks Centrum Pæle:
-    Centrum Pæle har rødder i et lokalt murerfirma, som blev grundlagt i 1882.
-    I 1965 begyndte Centrum Pæle at producere præfabrikerede betonpiloteringspæle.
-    Centrum Pæle er i dag en gruppe på i alt 5 virksomheder i 5 forskellige lande, herunder Danmark, Tyskland, Polen, England og Sverige.
-    Centrum Pæle gruppens samlede produktionskapacitet er 4 millioner løbende meter pæle om året.
-    Som en helt central del af Centrum Pæles værdisæt arbejder virksomheden innovativt med pæleproduktion og en stor del af produktionen er i dag automatiseret.
-    Foruden almindelige piloteringspæle producerer og markedsfører Centrum Pæle også specialpæle (bl.a. energipæle og mast-fundamentpæle), koblinger (til at forlænge pæle) og bjergsko (til at pilotere pæle i bjergsider).
-    Centrum Pæle er i dag en del af Per Aarsleff A/S, men leverer pæle til samtlige pæleentreprenører i Danmark.
-    Du kan læse mere om Centrum Pæle på www.centrumpaele.dk og www.energipaele.dk.


Faktaboks ReMoni:
-    Navnet ReMoni er en forkortelse for ”Resource Monitoring”.
-    ReMoni designer, udvikler og producerer selv sensorer og cloud-teknologi.
-    ReMonis hjælper med at optimere produktion og bygninger, med fyldestgørende monitorering, for at rette fejl og eliminere tab af produktivitet, energi og vand
-    ReMoni er grundlagt i 2014 af CEO Bo Eskerod Madsen og opstartet i Østbirk, Danmark.
-    Bo startede sin karriere som elektriker langt ude på landet og har en ph.d. i analytisk statistik (også kaldet Data Science) fra Danmark og New Zealand.
-    I foråret 2020 tiltrådte Kenneth Iversen som bestyrelsesformand i ReMoni. Kenneth Iversen er kendt som danskeren, der i 2011 solgte succesvirksomheden Unimerco for 1,44 mia. DKK efter at have flyttet topledelsen ud på fabriksgulvet. Kenneth kalder det kuttermodellen med kommentaren: ”Vi skal ikke have dem, vi ikke har brug for, men dem der er her, er noget værd. Og det skal vi vise dem.”
-    Du kan læse mere om ReMoni på www.remoni.com.