Dansk Byggeri Malersektionen oplever problemer i lærlingeforhold

10. december 2019   |   Dansk Byggeri Malersektionen  |  Flere pressemeddelelser

Dansk Byggeri Malersektionen oplever problemer i forhold til lærlinge i malerfaget. Mange unge mennesker ved ikke, hvad det vil sige at komme i lære, og bliver derfor umotiverede med for meget sygdom. Taberne er både samfundet, eleverne og malervirksomhederne.

For få lærlinge

Næstformand i malerfaget, Willi Becke udtaler om problemet: ”Vi ser et generelt problem hos vores medlemmer. Langt de fleste har ikke det antal lærlinge, de ønsker, fordi det ikke er muligt at finde gode elever. Vi oplever for ofte, at en elev, når prøvetiden på 3 måneder er ovre pludselig får meget sygdom, ikke er i stand til at møde til tiden, bruger uforholdsmæssigt meget tid på mobiltelefonen mv. Det er et stort problem og betyder, at mange malervirksomheder ikke tør indgå kontrakter for hele lærlingeforløbet og derfor vælger korttidskontrakter. Det giver ikke den optimale uddannelse for lærlingene og både virksomhederne og de unge bliver taberne.”

Erhvervsuddannelserne bør starte kl. 07.00

Willi Becke fortsætter: ”I gamle dage havde de elever, vi fik, været arbejdsdrenge, og de vidste, hvad det ville sige, at møde til tiden, bruge værktøj mv. I dag kommer de unge direkte fra skolerne og starter ofte på et noget lavere niveau. Hvis skolerne f.eks. kunne starte deres undervisning kl. 07.00, kunne det være med til at lære eleverne, at i håndværksvirksomheder starter vi på det tidspunkt. Hvis vi også som standard kunne få en fraværsstatistik med - sammen med karaktererne, ville det give os et meget bedre grundlag for at vælge den rigtige lærling.”

Lære at komme i lære

Malersektionen ønsker en forlængelse af læretiden på 3 måneder, hvor lærlingen ”lærer at komme i lære”. Det er en af de ting, Malersektionen vil tage med til overenskomstforhandlingerne. Det vil lære de unge at bruge almindeligt værktøj, møde til tiden samt andre basale forhold på håndværksarbejdspladsen. Prøvetiden skal således forlænges fra 3 til 6 måneder.

Korttidskontrakter frem for langtidskontrakter

Rigtig mange lærlingekontrakter inden for malerfaget indgås i dag som kortidskontrakter. Dvs. typisk af 1 års varighed. Det betyder, at lærlingene skal søge et nyt lærlingeforhold, hvis det første ikke forlænges, og det er ofte vanskeligt. Et lærlingeforløb som maler er på 3,5 år, og målet er, at alle kommer igennem med gode kompetencer i forhold til en erhvervskarriere som maler. Det sker ikke i dag. Malervirksomhederne ønsker, at mange flere lærlinge får kontrakter på hele deres lærlingeforløb, men det kræver, at lærlingene er bedre forberedte på uddannelsen, og at det er muligt at afskedige en malerlærling på rimelige vilkår, hvis han/hun ikke performer.


Kontakt

Dansk Byggeri Malersektionen, næstformand Willi Becke
Tlf. 4077 7728
Mail: info.willi@becke.dk


Foto

Næstformand i Dansk Byggeri Malersektionen, Willi Becke

Kontaktperson:

Helle Simonsen

20657240

kontakt@pressesystemet.dk

Afsender:

Dansk Byggeri Malersektionen

Nørre Voldgade 106
1358 København K

40777728

info.willi@becke.dk

https://www.malersektionen.dk