Dansk Byggeri Malersektionen bakker op om kritik af byggeriet

14. juni 2018   |   Dansk Byggeri, Malersektionen  |  Flere pressemeddelelser

Malerselskabet adresserede for et par uger siden en lang række problemstillinger, der giver store problemer i byggeriet. Formand for Dansk Byggeri, Malersektionen, Dennis Eskildsen bakker nu op om kritikken. ”Kritikken bør tages alvoligt. Vi har brug for, at aftalte betingelser overholdes og AB92 følges. Det er blevet betydeligt værre i den seneste tid med den travlhed, vi oplever i byggeriet, og det er uholdbart for alle parter.”

Jeg er helt enig i Malerselskabets kritik. Det er efterhånden svært at lave et ordentligt stykke arbejde på byggesagerne, når de sidste fag, som malerne, gulvlæggerne og rengøringsfolkene kommer så sent i gang på grund af forsinkelser tidligere i byggeprocessen. Vi bliver indirekte presset til overarbejde og korte processer, og samtidig er overflader ofte ikke klargjort, som de skal iflg. udbudsmaterialet. Det giver urimelige arbejdsbetingelser for malerne. Der må strammes op og rådgiverne og entreprenørerne må leve op til de betingelser, som entrepriserne er aftalt på.” 

Kæmpe datamængder i byggeriet et stort problem 

Både i Det Digitale Byggeri og på Byggeweb overinformeres der. ”Jeg er sikker på, at mange giver op i forhold til at byde på sager, når informationsmængden er så stor og kompliceret, som den er i dag. Man burde efter min opfattelse kunne lave et ”summary” på nogle få sider på de enkelte entrepriser. Det kunne skabe overblik over, hvad entreprisen reelt går ud på. Som det er nu, kan man risikere, at skulle frem til side 127, før man finder ud af, hvad entreprisen omfatter. Det giver et enormt tidsspilde. Det gælder også Det Digitale Byggeri, hvor al information sendes ud til alle. Vores medlemmer er ved at drukne i mails. Jeg mener, at rådgiverne og entreprenørerne må tage et større ansvar. De må sende relevant information til de enkelte parter i stedet for at tage den nemme løsning og sende alt til alle.” 

Alle bør overholde reglerne 

”Det er helt korrekt, at vores medlemmer ofte presses til at gå i gang med ekstraarbejder på byggerierne uden de juridiske betingelser er på plads. Jeg synes, vores medlemmer skal blive bedre til at stå fast på det, der er aftalt og vente med at gå i gang, til underskrifterne foreligger, men jeg kan også godt se problemerne i det, for rådgiverne og entreprenørerne kaster godkendelserne rundt i organisationerne og lover snarlige underskrifter, som får vores medlemmer til at gå i gang. Det er bestemt heller ikke i orden,  og det gælder både private og offentlige byggerier.” 

”Oveni det er der ofte problemer med at få betaling for arbejet efterfølgende, fordi ingen kan huske, hvad der er udført og hvorfor. Vi oplever at merarbejder ”handles af” til langt lavere priser og samtidig ofte måneder efter, de skulle være blevet betalt. Det må kunne gøres bedre. Alle må overholde aftalebetingelserne – også rådgiverne og entreprenørerne.” 

AB92 har udviklet sig til en farse 

”De massive fravigelser fra AB92, som Malerselskabet også påpeger, er jeg fuldstændig enig. Det er nærmest sådan, at henviser vores medlemmer til AB92 i udbudsmaterialet, får de ikke opgaverne. Alle laver betingelser udenom AB92. Regelsættet er ved at blive revideret, men jeg føler mig overbevist om, at når det opdaterede regelsæt foreligger, fraviger man det igen. Det er jo helt tosset, at et regelsæt, der er lavet for at skabe gode og ens betingelser i byggeriet ikke følges. Måske skulle man inddrage flere i udfærdigelsen af reglerne, så der er mere konsensus.” siger Dennis Eskildsen.

  

Fotos 

Dennis Eskildsen

Kontaktperson:

Dennis Eskildsen

20278281

dennis@malereskildsen.dk

Afsender:

Dansk Byggeri, Malersektionen

Nørre Voldgade 106
1358 København K

20278281

dennis@malereskildsen.dk

http://www.malersektionen.dk