Dansk Byggeri Malersektionen – fagentrepriser sparer bygherrer penge

08. juni 2020   |   Dansk Byggeri Malersektionen  |  Flere pressemeddelelser

Dansk Byggeri Malersektionen ønsker fagentrepriser i stedet for hoved-, total- og storentrepriser til renovering af de almene boliger for 30 milliarder kr. Det vil spare bygherrerne penge og give en højere kvalitet.

Regeringen har igangsat renovering af almene boliger for 30 milliarder kr. over de kommende 6 år. Det bliver rost alle steder og også af Dansk Byggeri Malersektionen. ”Det er glædeligt for vores medlemmer, at der kommer flere opgaver i årene frem til 2026, og rent samfundsøkonomisk er det et rigtig godt tiltag under corona krisen, som formentlig vil trække spor mange år frem” udtaler formand for Dansk Byggeri Malersektionen, Dennis Eskildsen.

Højere kvalitet for pengene

Dennis Eskildsen fortsætter: ”Vi vil meget gerne opfordre bygherrerne til at anvende fagentrepriser. Vi ser i stigende omfang, at der anvendes hoved-, total- og storentrepriser til renoveringsprojekter, og det synes vi er en beklagelig udvikling. Det er et ekstra unødvendigt lag, der lægges ind i entrepriserne, og som i den sidste ende betyder ringere kvalitet. Fagentreprenørerne bliver presset af entreprenørerne til at give billige priser for at sikre indtjeningen til dem, og det går ud over kvaliteten. Bygherren får efter vores mening for lidt for pengene.”

Underentreprenører sikres

”Hvis entrepriserne udbydes som hoved-, total- eller storentrepriser indhenter de udpegede entreprenører
typisk 4-5 tilbud fra alle underentreprenører, og det er efter vores mening ikke en optimal proces i forhold til at sikre kvaliteten og bruge ressourcerne fornuftigt” udtaler konsulent i Dansk Byggeri Malersektionen, Henrik Bau: ”Vi så langt hellere, at der blev anvendt fagentrepriser på renoveringsprojekter. Det vil give en højere kvalitet, simpelthen fordi et led fjernes og samtidig betyde, at vores medlemmer ikke risikerer at miste deres penge. Entreprenørerne fraskriver sig nemlig betingelserne om garanti for betaling af underentreprenører, og ved en konkurs kan det betyde, at fagentreprenørerne ryger med i konkursen. Ved fagentrepriser afregnes der direkte med bygherren, som i dette tilfælde er en halvoffentlig virksomhed, og det giver fagentreprenørerne en helt anden sikkerhed for pengene.”

Samtidig mener Dansk Byggeri Malersektionen, at ved at anvende fagentrepriser, betyder det flere opgaver til de små lokale og mellemstore virksomheder, som er særligt pressede under corona pandemien, og det giver god mening samfundsøkonomisk.Kontakt

Dansk Byggeri Malersektionen, formand, Dennis Eskildsen
Tlf. 2027 8281
Mail: dennis@malereskildsen.dk

Dansk Byggeri Malersektionen, konsulent, Henrik Bau
Tlf. 5123 1680
Mail: hba@danskbyggeri.dk


Fotos

Formand, Dansk Byggeri Malersektionen, Dennis Eskildsen


Kontaktperson:

Helle Simonsen

20657240

kontakt@pressesystemet.dk

Afsender:

Dansk Byggeri Malersektionen

Nørre Voldgade 106
1358 København K

20278281

dennis@malereskildsen.dk

https://www.malersektionen.dk