Dansand runder 1000 dage uden arbejdsulykker

11. maj 2012   |   Dansand  |  Flere pressemeddelelser

Det kræver store maskiner at udvinde og forarbejde kvartsand, og hvor der er store maskiner, er der risiko for ulykker. Men i den østjyske virksomhed Dansand vil de ikke finde sig i arbejdsulykker, og der er derfor stor glæde over at have nået det ambitiøse mål

Dansand i Addit ved Brædstrup har nået et vigtigt mål: 1000 dage uden arbejdsulykker med fravær. Baggrunden er en fokuseret indsats på sikkerhed på en arbejdsplads med store maskiner og dermed flere potentielle risikoområder.

- Vores mission har været klar: Ingen skal komme til skade eller blive syge af at arbejde hos Dansand, siger produktionsdirektør Søren Frandsen.

- Hver gang, der sker en arbejdsulykke, betyder det menneskelig lidelse, og det kan have store konsekvenser for den medarbejder, ulykken rammer. Det er den vigtigste grund til vores indsats for at undgå arbejdsulykker. Noget andet er så, at vi simpelthen ikke kan undvære medarbejdere i kortere eller længere tid, siger produktionsdirektøren.

Mere travlt

Hvor effektiv indsatsen mod arbejdsulykker har været, sættes yderligere i relief af, at Dansand de seneste år har fået mere travlt og har haft voksende omsætning. Det giver normalt større risiko for ulykker, men sådan har det ikke været hos Dansand.

- Hvis det skal give resultat at vægte sikkerhed højt, kræver det, at alle spiller med. Hos os har medarbejdere pligt til at påpege de forhold, hvor der kan være risiko for arbejdsulykker, så vi kan forebygge i tide. Indberetninger kan ske med navn eller anonymt, og vi har løbende informationsmøder i kantinen, hvor der følges op på indberetningerne og på, hvad der gøres, siger Søren Frandsen.

Hos Dansand har indsatsen kørt på flere fronter. Dels har der været indberetningerne med de forebyggende tiltag, de har medført. Dels er der gjort meget ud af at få alle medarbejdere til at tænke i både egen og kollegaens sikkerhed. Bevidstheden om sikkerhed har fået et løft, og på det mere konkrete plan er der indført pligt til at bære fluorescerende arbejdstøj og hjelm. Ansatte i produktionen skal desuden bære sikkerhedssko.

Med de 1000 dage er et mål nået, men her stopper det ikke. Foreløbig er denne sikkerhedens milepæl blevet rundet i fin stil, og det blev fejret på Dansands studietur til CAT i Spanien, hvor alle fik en t-shirt i firmaets røde farve og med påskriften ”1000 dage uden stop – sikkerheden i top”.  Derudover var der også en kontant belønning til medarbejderne for det engagement, de har udvist, og som har bidraget til at målet blev nået.

Dansand er Danmarks førende sandspecialist og producerer 320.000 tons sand om året. Kvartssandet hentes op fra den midtjyske undergrund, hvor det blev aflejret for mere end 22 mio. år siden. En tredjedel af produktionen sælges til nære markeder som Tyskland, Norge, Sverige, England, Frankrig og Polen, men der eksporteres også til Saudi-Arabien, Kuwait, USA og Caribien.

Dansand har især i de seneste år satset på udvikling af nye innovative gør-det-selv produkter, og her er de mest kendte Danfuge-produkterne, som hæmmer ukrudt i fuger ved fliser og belægningssten. Sidste skud på stammen er sandkassesandet No Shit, som med naturlig citrusduft holder katte væk fra børnenes sandkasse.

 

((Billedtekst ))

Tre af sikkerhedens ambassadører på Dansand: Fra venstre tillidsmand Per Møller, sikkerhedsrepræsentant Frank Thomasen og produktionsdirektør Søren Frandsen. Kontaktperson:

Søren Frandsen

76585110

sf@dansand.dk

Afsender:

Dansand

Lervejdal 8b, Addit
8740 Brædstrup

86825811

info@dansand.dk

http://www.dansand.dk