DSU til regeringen: Kvote 2 skal udgøre 50 %

30. juli 2013   |   Danmarks Socialdemokratiske Ungdom  |  Flere pressemeddelelser

Selvom rekordmange bliver optaget på en videregående uddannelse i dag, så mener Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), at optagelsessystemet er skævt. DSU vil have regeringen til at hæve kvote 2 pladserne til at udgøre 50 %.

Deter rigtig positivt, at regeringens uddannelsesambition, om at flere skal tage en videregående uddannelse bliver realiseret. Men der opstår et samfundsproblem, når en lang række uddannelser bliver hellige haller kun for dem med det højeste karaktergennemsnit mener DSU: 

 

”Jeg mener, at uddannelsessystemet skal være rummeligt, og at det kan være lige så kvalificerende at have erhvervserfaring og erfaring fra frivilligt arbejde, udlandsophold eller højskoleophold. Vi skal passe på, at vores uddannelsessystem ikke ensidigt kommer til at fokusere på vores karakterer, når vi ved, at erfaring, motivation og sociale kompetencer kan være lige så essentielle og afgørende.”, mener DSU-formand Camilla Schwalbe  

 

DSU mener at regeringen skal hæve kvote 2 til at udgør 50 % af pladserne på de videregående uddannelser og på den måde sikre et rummeligt og mangfoldigt uddannelsessystem. DSU mener det er et problem, at gennemsnittene efterhånden er så høje, at flere samfundsgrupper kan afskrives en lang række uddannelser.

 

”Når man fx skal have 11,9 i snit for at læse International Business på CBS, så er det en drøm, der på forhånd er brast sammen for rigtig mange unge. Mange som kommer fra hjem, hvor væggene ikke er tapetserede med eksamensbeviser og hvor bogreolerne ikke bugner, kan på forhånd afskrive en lang række uddannelser. Det taler hverken til de unges ambitioner eller tjener uddannelsessystemet, som har udgjort en samfundsmæssig smeltedigel – og dermed styrket fællesskabet. Regeringen bør have en ambition om at skabe et mangfoldigt og rummeligt uddannelsessystem, som vægter andre værdier lige så højt som karaktergennemsnittet” afslutter DSU-formanden.

 

RESUME:

DSU mener, at fremtidens optag på de videregående uddannelser skal
være ligeligt fordelt mellem kvote 1-optag, der sker på baggrund af karakterer
på ungdomsuddannelsen, og kvote 2-optag, der sker på baggrund af f.eks.
erhvervserfaring, frivilligt arbejde, udlandsophold og højskoleophold. Den
borgerlige regering halverede kvote 2 pladserne fra 20 % til 10 %, men DSU
ønsker nu kvote 2-pladsandelen sat til minimum 50 %. Samtidig mener DSU, at der
til både kvote 1 og kvote 2-ansøgninger skal vedlæges en skriftlig udtalelse
fra ungdomsuddannelsen, samt at det skal være muligt at tage enkeltfag efter en
ungdomsuddannelse for at forbedre ens gennemsnit.

 

For spørgsmål eller kommentarer kontakt DSUs forbundsformand Camilla Schwalbe på 40 95 53 00

Kontaktperson:

Camilla Schwalbe

40955300

cs@dsu.net

Afsender:

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Amager Landevej 40
2770 Kastrup

40955300

cs@dsu.net