DSU til Regeringen: Fjern støtten fra privatskoler der ikke tager socialt ansvar

13. november 2013   |   Danmarks Socialdemokratiske Ungdom  |  Flere pressemeddelelser

De nyeste tal fra Undervisningsministeriet viser, at næsten hvert sjette barn i Danmark går på privatskole. Samtidig er folkeskolen under massivt pres. Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) finder udviklingen uholdbar, og mener derfor, at privatskolerne enten skal tage socialt ansvar eller fratages den offentlige støtte.

Et stigende antal forældre vælger at sende deres børn på privatskoler. Det har store
konsekvenser for den danske folkeskole, der sidder tilbage med de resursesvage
børn. Privatskolerne kan nemlig vælge og vrage frit imellem, hvilke børn de ønsker at optage på deres skoler, og behøver ikke tage særlige hensyn til elevsammensætningen. Dette er ifølge forbundsformand for DSU, Camilla Schwalbe
dybt problematisk;  

”I dag ser vi, at privatskolerne modtager et beløb per barnsvarende til 73 procent af, hvor meget en gennemsnitslig folkeskoleelev koster på landsplan. Det er penge som gives uden at stille nogen som helst krav til, at privatskolerne skal tage socialt ansvar. Det betyder, at folkeskolen kommer til at sidde ene tilbage med de socialt og fagligt udfordrede børn, der som bekendt er dyrere end andre elever. Det presser folkeskolens økonomi, går ud over kvaliteten i undervisningen, og er i sidste ende med til at skubbe endnu flere elever over i privatskolerne”, udtaler DSU-formanden. 

DSU mener derfor, at tiden er inde til, at regeringen bør tage et opgør med
privatskolerne;

”Med den stigende tilslutning kan det ikke blive ved med at gå, at privatskolerne ikke tager deres del af det sociale ansvar. Hvis privatskolerne fortsat skal modtage massiv subsidiering fra det offentlige, skal de være med til at løfte ansvaret for alle børn uanset baggrund. Der skal stilles krav om elevsammensætningen på privatskolerne, som for fremtiden også skal optage børn med anden etnisk baggrund såvel som fagligt eller sociale udfordringer. Hvis privatskolerne nægter, ser jeg ikke nogen anden udvej end at fratage dem statsstøtten helt og aldeles”, siger Camilla Schwalbe og fortsætter; 

”Som sådan kan jeg godt sætte mig ind i, at nogle forældre vælger folkeskolen fra
for at give deres børn de bedst mulige forudsætninger. Ikke desto mindre er den
dalende tilslutning til folkeskolen med til at udfordre hele samfundets sociale
sammenhængskraft. Det er ikke holdbart, hvis udviklingen fortsætter. Vi er
allerede ved at udvikle et a- og b-hold i det danske uddannelsessystem. Det kanet land som Danmark, hvor vi hylder de lige muligheder, ganske enkelt ikke være tjent med”. 

DSU vil derfor tage problematikken op med undervisningsminister Christine Antorini, med henblik på at etablere nye betingelser for den offentlige støtte til landets privatskoler. 

For yderligere information, kontakt DSU-formand, Camilla Schwalbe på tlf. 40955300

Kontaktperson:

Camilla Schwalbe

40955300

cs@dsu.net

Afsender:

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Danasvej 7, 4. sal
1910 Frederiksberg C

23363693

dsu@dsu.net

http://www.dsu.net