DSU roser Thorning for EU-fokus på ungdomsarbejdsløshed

31. januar 2012   |   Danmarks Socialdemokratiske Ungdom  |  Flere pressemeddelelser

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom glæder sig over konklusionen fra gårsdagens EU-topmøde, hvor det lykkedes statsminister Helle Thorning-Schmidt at få de øvrige EU-lande til at forpligte sig på en stærk, fælles indsats mod ungdomsarbejdsløsheden.

De unge socialdemokrater i DSU roser statsminister Helle Thorning-Schmidt, efter det i går lykkedes hende at få de øvrige EU-lande til at forpligte sig på en række konkrete initiativer som skal sættes gang i vækst og beskæftigelse i unionen. DSU-formand Peter Hummelgaard Thomsen ser det som et vigtigt opgør med den hidtidige sparekurs, som indtil nu har været den dominerende krisepolitik i EU.

”Indtil nu har EU-politikken haft et alt for stort fokus på budgetdisciplin, og for lidt fokus på vækst og beskæftigelse. Men efter gårsdagens EU-topmøde ser det ud til, at man nu har fundet en langt bedre balance. Jeg er især glad for, at Helle Thorning har fået de øvrige EU-lande med på en stærk, fælles indsats mod ungdomsarbejdsløshed.”

I topmødeerklæringen står det klart, at der ud over budgetdisciplin også skal ”udfoldes yderligere bestræbelser på at fremme vækst og beskæftigelse”. En stor del af erklæringen er rettet specifikt mod ungdomsarbejdsløsheden, som i øjeblikket udgør et stigende problem i EU. Ni millioner europæere under 30 år er arbejdsløse.

”Det er en katastrofe at så mange unge er arbejdsløse. Europa risikerer at tabe en hel generation af unge på gulvet, fordi de unge aldrig får fast fodfæste på arbejdsmarkedet. Ungdomsarbejdsløsheden er potentielt en lige så stor trussel mod fremtidens europæiske velstand, som de nuværende gældsproblemer”, lyder det fra Peter Hummelgaard Thomsen.

Blandt de konkrete initiativer i erklæringen er blandt andet en en ungdomsgaranti, så alle unge får et hurtigt tilbud om job, uddannelse eller læreplads, flere lære- og praktikpladser, bedre mulighed for unge for at arbejde på tværs af EU’s landegrænser og større gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer. Endelig skal en række af EU’s økonomiske midler målrettes kampen mod ungdomsarbejdsløshed.

”Det er et vigtigt skridt på vejen mod at sætte gang i Europa, så vi kan begynde at arbejde os ud af krisen. Og det lover rigtig godt for det danske EU-formandskab, at man allerede nu kan vise konkrete resultater i forhold til at skabe en ’vækstvej’ ud af krisen. Nu skal vi holde fast og insistere på, at de gode intentioner også bliver omsat til konkret politik”, slutter Peter Hummelgaard Thomsen.

Kontaktperson:

Peter Hummelgaard Thomsen

40955300

ph@dsu.net

Afsender:

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Danasvej 7
2000 Frederiksberg

72 300 880

dsu@dsu.net

http://dsu.net