DSU og VU kritiserer ny offentlighedslov

17. april 2013   |   Danmarks Socialdemokratiske Ungdom  |  Flere pressemeddelelser

Ungdomsorganisationerne til Venstre og Socialdemokratiet tager afstand fra den nye offentlighedslov. Det må først og fremmest være kernen i demokratiet, at der skabes så meget åbenhed som muligt omkring den politiske proces, lyder det fra de to ungdomsformænd.

Både Socialdemokraterne og Venstre møder nu kritik fra deres egne ungdomsorganisationer. Formændene fra VU og DSU langer hårdt ud efter deres moderpartier, som netop har aftalt at stramme offentlighedsloven, så retten til aktindsigt indskrænkes på en række områder.

”Åbenheden i det demokratiske arbejde er det bedste bolværk mod magt- og embedsmisbrug, og det bør komme i første række. Historien har vist, at politikere flere gange har forsøgt at feje dårlige sager ind under gulvtæppet. Det er helt uacceptabelt. Vi skal sikre åbenhed og gennemsigtighed, og det var også vores holdning, da vi sad i opposition, det bør det også være nu”, lyder det fra DSU-formand Camilla Schwalbe.

 Det er især den meget omtalte § 24, som undtager en række dokumenter, der udveksles mellem ministerier, eller mellem et ministerium og en underordnet myndighed. Det kan få store konsekvenser, advarer ungdomsorganisationerne.

 ”Vi har set en række sager, hvor politikere har forsøgt at skjule sandheden for befolkningen, og hvor den kun er kommet frem, fordi det har været muligt at søge aktindsigt i ministeriets dokumenter. Flere eksperter har allerede nu været ude at sige, at hvis den nye offentlighedslov vedtages, så ville de sager ikke være kommet for dagen. Derfor er der tale om en klokkeklar forringelse”, siger  begge formænd.

 De to formænd henviser til, at justitsminister Morten Bødskov selv i 2009 talte om en ’åbenhedsreform’, og i en video på sin egen YouTube-siden udtalte, at ’Hver eneste gang, der er tvivl om, hvorvidt offentligheden skal have "adgang til oplysninger, ja så skal det være hensynet til åbenheden, der træder først’.

 "I en tid hvor regeringen giver SKAT fripas til at trænge ind på privat grund er det ufatteligt at de samtidig vil begrænse vores indsigt i deres arbejde. Skal magtmisbrug og andre ulovligheder undgås er der brug for åbenhed og gennemsigtighed, ikke det modsatte. Derfor kan vi ikke støtte offentlighedsloven", lyder det fra VU-formanden.

 ”Vi er helt enige i Morten Bødskovs udtalelse fra dengang. Derfor bør både han og Venstre sætte sig til forhandlingsbordet og få pillet de her ting ud af loven, så muligheden for at kigge mangthaverne forbliver usvækket”, lyder det fra de to ungdomsformænd.

 For yderligere kommentarer, kontakt Camilla Schwalbe, forbundsformand for DSU, på 40 95 53 00

 


Kontaktperson:

Camilla Schwalbe

40955300

cs@dsu.net

Afsender:

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Danasvej 7
1910 Frederiksberg

40955300

cs@dsu.net