DSU: Ungepakke er godt udgangspunkt for forhandlinger

21. august 2012   |   danmarks socialdemokratiske ungdom  |  Flere pressemeddelelser

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) roser regeringens udspil til ungepakke, der skal bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden. De unge socialdemokrater gør dog samtidig opmærksom på, at de 635 millioner slet ikke rækker til at løse de omfattende problemer, Danmark står over for. DSU’erne opfordrer derfor nu regeringen til, i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, at sætte flere midler af til at forbedre forholdende for de unge.

Formanden for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Camilla Schwalbe, roser regeringen for den ungepakke, som præsenteres i dag. Ungepakken indeholder 635 millioner til voksenlærlingepladser, jobrotation og videnspilotordningen. Og der er hårdt brug for at få gjort noget for ungdommen, mener Camilla Schwalbe:

”Min generation står over for kæmpe store udfordringer, ikke mindst takket være ti år med borgerligt styre. Både ungdomsarbejdsløsheden og manglen på praktikpladser på erhvervsskolerne er historisk høj, og på uddannelsesområdet har der været stilstand i mange år. Vi risikerer, at en generation bliver tabt på gulvet. Så jeg er glad for at regeringen nu har anerkendt problemets omfang, og der er flere gode elementer i ungepakken, fx har DSU i lang tid foreslået mere jobrotation for at få flere unge ind på arbejdsmarkedet.”

DSU-formanden understreger dog samtidig, at de 635 millioner langt fra rækker til at løse de enorme udfordringer, den unge generation står over for.

”Regeringen mener selv, at 6.000-7.000 unge vil få gavn af pakken. Men der er jo i øjeblikket op imod 100.000 unge arbejdsløse, 11.000 som mangler en praktikplads, og en femtedel af en ungdomsårgang som aldrig får anden uddannelse end folkeskolen. Så det her er jo langt fra noget, som løser de problemer, vi som ungdom står over for. Men vi ser det som et rigtig godt oplæg, som nu skal diskuteres i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.”

DSU-formanden peger på, at der skal flere penge til området. Hun har samtidig et forslag til finansminister Bjarne Corydon om, hvor pengene kan findes:

”636 millioner kroner til en ungepakke, der skal løbe frem til 2016, er altså ikke nok. Det svarer til ca. en tredjedel af, hvad vi i samme periode bruger på Det Kongelige Teater. Politik handler om at prioritere, og det må og skal være muligt at finde det de penge andre steder. Senest har vi hørt, at staten har sparet halvanden milliard på grund af den lave rente. Den bedste måde at forrente de penge på, er ved at investere dem i vores fremtid”, slutter Camilla Schwalbe.

For yderligere kommentarer, kontakt DSU-formand Camilla Schwalbe på 40 95 53 00.

Kontaktperson:

camilla Schwalbe

40955300

cs@dsu.net

Afsender:

danmarks socialdemokratiske ungdom

danasvej 7
1910 Fredriksberg