DSU: Socialdemokratiet er feministisk

15. september 2017   |   Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)  |  Flere pressemeddelelser

Hvis det står til Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), bliver det i weekenden slået fast, at Socialdemokratiet er et feministisk parti, når moderpartiet vedtager nyt principprogram.

”Socialdemokratiet er et feministisk parti. Ligestilling mellem kønnene har en særlig prioritet, og skal gennemføres i alle dele af samfundet.” Sådan vil ordlyden i Socialdemokratiets principprogram bliver, hvis det står til DSU.

 

”Vi mener, at måden, Socialdemokratiet har arbejdet med ligestilling på gennem mere end 100 år, klart bygger på feministiske principper om ligestilling mellem kønnene. Derfor er det oplagt, at vi nu skriver det ind i principprogrammet”, siger Lasse Quvang Rasmussen, formand for DSU.

 

”Der er brug for socialdemokratisk feminisme. Partiet må kaste sig ind i kampen om at definere, hvad feminisme er, så vi ikke overlader debatten til fundamentalister eller elitære teoretikere”, fortsætter Lasse Quvang Rasmussen.

 

”Socialdemokratiet har i mere end 100 år arbejdet for din frihed og lige muligheder uanset din baggrund. Vores politik er baseret på at finde og nedbryde de strukturer i samfundet, der begrænser friheden. Det er uanset om det er uligheden i klasseværelset, der afhænger af dine forældres evne til at hjælpe dig med lektierne, eller uligheden i løn, der skyldes dit køn og forskellen mellem ”mandefag” og ”kvindefag”. For os er der derfor ingen tvivl om, at Socialdemokratiet er et feministisk parti. Nu skal det bare stå sort på hvidt”, afslutter Lasse Quvang Rasmussen.

 

Forslaget fra DSU er indstillet til forkastelse fra principprogramudvalget, og det kræver derfor et stemmeflertal blandt de fremmødte delegerede i salen på søndag, at få DSUs forslag vedtaget.

 

For yderligere kommentarer, kontakt DSU’s forbundsformand Lasse Quvang Rasmussen på 40 95 53 00

 

 

 

Kontaktperson:

Lasse Quvang Rasmussen

40955300

lqr@dsu.net

Afsender:

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)

Kigkurren 8D, 3. tv
2300 København S

40955300

dsu@dsu.net

http://DSU.NET