DSU: Lav en ny finansieringsmodel – misbrugte børn må ikke svigtes

07. januar 2014   |   Danmarks Socialdemokratiske Ungdom  |  Flere pressemeddelelser

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom finder det dybt kritisabelt, at nogle kommuner grundet dårlig økonomi venter eller afstår fra at gribe ind i sager, hvor der er mistanke om seksuelle overgreb. DSU foreslår derfor, at der indføres en ny finansieringsmodel, så handling ikke kan blive til et spørgsmål om penge.

I de seneste dage har debatten om misbrugte børn fyldt meget i medierne i kølvandet på, at datteren fra den såkaldte ”Tønder-sag” har valgt at stå frem med sin hjerteskærende historie. Det centrale spørgsmål i denne sag er, hvordan det kunne ske, at der gik så mange år, før de offentlige myndigheder greb ind. Og denne sag er ikke et isoleret tilfælde. Gang på gang svigtes misbrugte børn i systemet. Det er der flere årsager til, men ofte skyldes det desværre kommunale hensyn til økonomien.

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom foreslår derfor, at der indføres en ny finansieringsmodel, så det ikke skal være kommunens pengepung, der afgør om der følges op på mistanker om overgreb;

”Når jeg hører, at der anbringes færre børn sidst på året end de første kvartaler på grund af hensyn til kommunens økonomi bliver jeg simpelthen dybt forarget. Det er uacceptabelt, at vi i et rigt velfærdssamfund alligevel sætter penge før mennesker. Og her er tale om de allersvageste borgere, - børn der er udsat for adskillige svigt; fra forældrene, civilsamfundet og staten”, udtaler DSU-formand Camilla Schwalbe.

DSU så derfor gerne, at en ny finansieringsmodel vil indebære en langt højere grad af statsrefusion end tidligere. I dag er anbringelsessager nemlig hårdt belastende for de enkelte kommuner, særligt hvis der er tale om små kommuner, eller kommuner med særligt mange sociale problemer.

 ”Vi ser hvordan kommunerne i dag skal oppebære omkostninger på over 700.000 kr. før statslig refusion bliver muligt. Og selv herefter er der kun tale om 25 procent. Med så store beløb er det ikke noget under, at en stribe af dårlige sager kan slå bunden ud af en kommunes økonomi. Det er hamrende kynisk når det sker, - men lad os se det i øjnene. At reagere på en mistanke kan være en rigtig dårlig forretning”, siger Camilla Schwalbe.

 Danmarks Socialdemokratiske Ungdom opfordrer derfor socialminister Annette Vilhelmsen til at tage de nuværende regler op til revision.

For yderligere information, kontakt forbundsformand for DSU Camilla Schwalbe på tlf. 4095530.

Kontaktperson:

Camilla Schwalbe

40855300

cs@dsu.net

Afsender:

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Danasvej 7
1910 Frederiksberg C

40955300

cs@dsu.net

http://www.dsu.net