DSU: Halver genoptjeningskravet til dagpenge

25. september 2012   |   Danmarks Socialdemokratiske Ungdom  |  Flere pressemeddelelser

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) kræver nu, at genoptjeningskravet til dagpenge halveres fra 52 til 26 uger. Det skal ske for at undgå, at en stor gruppe af danskere bliver permanent parkeret uden adgang til dagpengesystemet. DSU’erne hæfter sig ved, at prisen for at halvere genoptjeningsperioden er beskeden og undrer sig samtidig over den stærke radikale modvilje.

På weekendens socialdemokratiske kongres i Aalborg talte DSU-formand Camilla Schwalbe varmt for en halvering af det såkaldte genoptjeningskrav inden for dagpengeområdet. Genoptjeningskravet blev i 2012 fordoblet, så man frem for 26 uger nu skal arbejde 52 uger inden for de sidste tre år for at blive berettiget til dagpenge. DSU-formandens krav blev senere på kongressen gentaget af blandt andre tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, og blev modtaget med stående klapsalver fra baglandet.

”I forbindelse med finanslovsforhandlingerne må det være regeringens klare hovedprioritet, at få genoptjeningskravet halveret. Det er vanvittigt at stille krav om et helt års arbejde, når arbejdsløsheden er så tårnhøj, som den er i øjeblikket. I det store perspektiv er det jo småpenge vi taler om – godt 70 millioner ud af et budget på knap 700 milliarder. Men for den enkelte arbejdsløse gør det en kæmpe forskel.”, lyder det fra DSU-formand Camilla Schwalbe.

DSU-formanden henviser til side 14 i aftaleteksten for den såkaldte genopretningspakke fra maj 2010, hvoraf det fremgår, at ”For at harmonisere reglerne er parterne enige om, at kravet til optjening og genoptjening af retten til dagpenge i alle situationer skal være 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for 3 år. Det tilvejebringer 35 mio. kr. i 2012 og 75 mio. kr. i 2013.”

Den Radikale finansordfører Marianne Jelved har efterfølgende forsøgt at slå tvivl om tallene. ”Jeg undrer mig meget over, at Marianne Jelved har været ude at påstå, at Poul Nyrup brugte forkerte tal i sin kongrestale. Hvordan kan hun mene det, når Poul bare gengiver, hvad der fremgår klart af aftaleteksten? I alle andre sammenhænge har de Radikale jo på det nærmeste ophævet Finansministeriets regnemodeller til guddommelig sandhed, så det er meget mærkeligt, at de nu pludselig undsiger dem”, siger DSU-formanden.

DSU-formanden anerkender, at der i øjeblikket er massiv modstand blandet de Radikale. Men derfor må Socialdemokraterne alligevel være klar i sine prioriteringer, mener DSU-formanden.

”Forandring kræver jo, at vi tør stille os op og sige, hvad vi mener. Ellers kan vi være stensikre på, at der aldrig sker noget. Vi skylder de mange mennesker, som har stemt på os, at vise klart og tydeligt hvilken politik vi ønsker. Så er jeg sikker på, at de Radikale også vil indse fornuften i at få ændret på den absurde halvering af dagpengeperioden”, slutter DSU-formanden.

For yderligere kommentarer, kontakt DSU-formand Camilla Schwalbe på 40 95 53 00.

Kontaktperson:

Camilla Schwalbe

40955300

cs@dsu.net

Afsender:

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Danasvej 7
1910 Frederiksberg

40955300

cs@dsu.net