DSU: Christiansborg må lære af ungdommens krisebevidsthed

15. august 2011   |   Danmarks Socialdemokratiske Ungdom  |  Flere pressemeddelelser

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) kalder det ”en hån mod ungdommen”, at Christiansborg-politikerne ikke gør mere for at skabe arbejdspladser til de unge. Det sker efter at en ny undersøgelse viser, at næsten halvdelen af de unge under 30 år enten er eller frygter at blive arbejdsløse. Kritikken rammer ikke kun regeringen, mens også oppositionen, og DSU-formand Peter Hummelgaard Thomsen vil nu på Socialdemokraternes Hovedbestyrelsesmøde rejse krav om en mere aktiv indsats.

Næsten halvdelen af de 18-29-årige enten er eller frygter at blive arbejdsløse. Det viser en ny undersøgelse, som Ugebrevet A4 har gennemført. Tallet for de unge er næsten dobbelt så højt som blandt befolkningen som helhed, og på samme niveau som familier med husstandsindkomster på under 100.000 kroner. Tallene bekræfter tidligere undersøgelser, blandt andet en stor undersøgelse som Analyse Danmark i maj måned gennemførte for DSU og LO Ungdom.

Ifølge DSU-formand Peter Hummelgaard Thomsen er undersøgelserne udtryk for, at de unge er den gruppe på arbejdsmarkedet, som er blevet hårdest ramt af den økonomiske krise.

”Ungdomsarbejdsløsheden er det største problem for dansk økonomi. Den er næsten tredoblet på bare tre år, så det nu er næsten 100.000 unge som ikke kan finde et arbejde. Og så sent som i dag kommer der tal fra AE-Rådet som viser at næsten 40 procent af kontanthjælpsmodtagerne er under 30 år. Det er en hån mod ungdommen, at politikkerne ikke gør mere for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden og den utryghed, som har ramt rigtig mange unge”, lyder det fra Peter Hummelgaard Thomsen.

Han mener tallene må være et kraftigt opråb til Christiansborg om, at tage de unges bekymring alvorligt og gøre en aktiv indsats for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden. Ifølge DSU-formanden har hverken regeringens ’Ungepakke’ eller S-SF’s ’De unge skal med’ tilnærmelsesvist leveret noget, der ligner et sammenhængende bud på at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden.

”Hverken regeringen eller Socialdemokraterne har taget problemstillingen alvorligt. Jeg håber A4’s undersøgelse kan være en øjenåbner, så Christiansborg begynder at lytte til de unge, der har en helt berettiget bekymring for, om de risikerer at havne i arbejdsløshed. Første skridt må være en omfattende vækstpakke kombineret med en række initiativer, der kan få unge ind på arbejdsmarkedet. Eksempelvis isbryderordninger i stil med dem, vi så i 1990’erne”.

Peter Hummelgaard Thomsen vil på Socialdemokraternes Hovedbestyrelsesmøde senere i dag formelt rejse kravet om mere fokus på bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed over for partiets ledelse, herunder partiformand Helle Thorning-Schmidt.

Kontaktperson:

Peter Hummelgaard Thomsen

40955300

dsu@dsu.net

Afsender:

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Danasvej 7, 3.
1910 Frederiksberg C

72300880

dsu@dsu.net

http://dsu.net