DSU: Slut med nassere på arbejdsmarkedet

04. oktober 2010   |   Danmarks Socialdemokratiske Ungdom  |  Flere pressemeddelelser

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) kræver nu, at der indføres en særlig afgift for arbejdsmarkedets ”gratister”. Dvs. de der står udenfor en fagbevægelse, der forhandler overenskomst

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) kræver nu, at der indføres en særlig afgift for arbejdsmarkedets ”gratister”. Dvs. de der står udenfor en fagbevægelse, der forhandler overenskomst. Det sker efter, at Ugebrevet A4 i denne uge kan fortælle, at antallet af danskere, der ikke er medlem af en fagforening, som forhandler kollektive overenskomster, har rundet en million, svarende til 40 % af lønmodtagerne. Peter Hummelgaard Thomsen, der er formand for DSU udtaler i den

forbindelse:
- Det er helt urimeligt, at nogle lønmodtagere lukrerer på, at andre betaler de omkostninger, der er forbundet med at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår. For at sikre lige rettigheder og pligter bør alle de, der ikke betaler til fællesskabet gennem deres fagforening, pålægges en særlig afgift. Det samme burde gælde for de arbejdsgivere, der ikke er organiseret i en arbejdsgiverforening.


En sådan ordning kendes fra Canada, den såkaldte ”Rand Formula”. Ordningen har eksisteret siden 1946 og sikrer, at alle lønmodtagere, uanset om de er fagligt organiserede eller ej, er med til at betale omkostningerne ved at forhandle kollektive overenskomster på plads. I følge Peter Hummelgaard skal der handles nu, hvis den danske model skal bevares:


- Hvis ikke vi får rettet op på skævheden her og nu, kan betyde den danske models undergang. Og det vil ikke bare skade de danske lønmodtagere, men også det fleksible arbejdsmarked, som har skabt høj beskæftigelse og velstand i Danmark.


Peter Hummelgaard kritiserer samtidig regeringen og Dansk Folkeparti for at undergrave den danske model. Han peger blandt genopretningspakken, der indeholder forringelser af dagpengeperioden og en reduktion af fradragsretten for faglige kontingenter. Han mener derfor, at indtægterne fra den nye afgift skal afsættes til initiativer, der kan styrke den danske model.


- Indtægterne skal styrke den danske model, samtidig med at der skabes vækst og arbejdspladser. Det kan eksempelvis ske ved, at fagforeningerne eller virksomheder kan tilbyde deres medlemmer mere efteruddannelse. Det vil gøre os bedre rustet til fremtidens udfordringer, slutter Peter Hummelgaard.

Kontaktperson:

Peter Hummelgaard Thomsen

40955300

ph@dsu.net

Afsender:

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Danasvej 7
2000 Frederiksberg

72 300 880

dsu@dsu.net

http://dsu.net