Brystkræftbehandling bliver nemmere og mindre smertefuld

20. september 2013   |   Roche a/s  |  Flere pressemeddelelser

De danske lægemiddelmyndigheder har netop godkendt en ny metode til at behandle HER2-positiv brystkræft med det velkendte lægemiddel Herceptin. Den nye subkutane injektion medfører store fordele for både patienter og personalet på sygehusene, fordi metoden kan gennemføres meget hurtigere og nemmere end hidtil.

Danske kvinder med den såkaldte HER2-positive brystkræft får i dag Herceptin-behandling som en infusion ind i en blodåre (IV-infusion). Men nu har de europæiske og danske lægemiddelmyndigheder givet grønt lys for, at producenten Roche kan markedsføre lægemidlet i en ny form, som gør det muligt at give den samme behandling til kvinderne med en nem og hurtig injektion under huden.

Denne nye metode kan gennemføres på kun 2-5 minutter. Til sammenligning varer behandlingen, som patienterne får i dag, mellem 30 og 90 minutter.

– Det er en markant forskel, som har stor betydning for både patienterne og hospitalet, fordi der helt konkret skal afsættes kortere tid til at gennemføre selve behandlingen, siger overlæge ph.d. Ann Knoop, Rigshospitalet. Hun understreger samtidig, at fordelene ved injektionsbehandlingen ikke begrænser sig til tidsbesparelsen.

Mindre smerte og ubehag
– For patienterne er injektionen mindre indgribende og forbundet med mindre smerte og ubehag – og dermed også mindre sygeliggørende. Og på ambulatorierne er behandlingen meget nemmere at administrere for sygeplejerskerne, samtidig med at den frigør kapacitet i infusionsstolene til gavn for andre patientgrupper, påpeger Ann Knoop og fortsætter:

– Desuden er Herceptin i den subkutane formulering klar-til-brug, hvor Herceptin til IV-behandling skal opløses i en væske forud for behandling.

Patienter foretrækker subkutan injektion
En stor undersøgelse, kaldet PrefHer, bekræfter fordelene ved den nye injektionsbehandling. Den viser også, at 9 ud af 10 patienter foretrækker den subkutane injektion frem for IV-behandlingen. 

- Desuden viser et tidsmålingsstudie, kaldet Time & Motion, at sundhedspersonalet, og her specielt sygehusapoteket, på de centre i Danmark der deltog, at der samlet set bliver brugt 30 % mindre tid ved en subkutan injektionsbehandling sammenlignet med en IV-infusionsbehandling, slutter Ann Knoop.

Grundlaget for markedsføringstilladelsen er en stor international fase 3-undersøgelse, kaldet HannaH, som har dokumenteret, at den nye injektionsbehandling virker lige så godt og er lige så sikker som behandlingen med IV-infusion.

For yderligere information, venligst kontakt:
Overlæge, ph.d. Ann Knoop, Rigshospitalet, telefon 40 83 59 08.
Kommunikationschef Morten Wiberg, Roche a/s, telefon 24 88 60 31.


Fakta om brystkræft og subkutan Herceptin


- Hvert år rammes omkring 4.000 danske kvinder af brystkræft.

- Omkring 12 % af kvinderne har en særlig type af sygdommen, kaldet HER2-positiv brystkræft, som er følsom over for behandling med antistoffet Herceptin.

- Herceptin er et laboratoriefremstillet, såkaldt monoklonalt antistof, designet til at blokere for et særligt protein, HER-2, som findes på overfladen af kræftcellerne hos kvinder med brystkræft.

- Herceptin kan bruges på flere forskellige måder. Det kan anvendes tidligt i behandlingen af HER-2 positiv brystkræft, hvor formålet er at reducere risikoen for et tilbagefald efter en operation. Derudover kan det bruges ved et eventuelt tilbagefald, hvor formålet er at forsinke sygdomsudviklingen og give patienterne længere levetid med højere livskvalitet.

- Subkutan injektion af Herceptin er en ny metode til indsprøjtning direkte under huden til sammenligning med konventionel infusionsbehandling, hvor Herceptin indsprøjtes over længere tid i en blodåre.

Kontaktperson:

Mia Riise Hansen

26231200

mrh@moleculeconsultancy.com

Afsender:

Roche a/s

Industriholmen 59
2650 Hvidovre

http://www.roche.dk