Borgermøde om brugerinddragelse 23/9-14 - Vejle Sygehus & Prostatakræftforeningen

27. august 2014   |   Prostatakræftforeningen (PROPA)  |  Flere pressemeddelelser

September er International Prostatakræft-måned. I den anledning inviterer Prostatakræftforeningen til møde om brugerinddragelse og debat om, hvordan patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle ser på muligheder og udfordringer, når patienten i langt højere grad inddrages i beslutninger om behandling og pleje. Det sker på Vejle Sygehus, 23. september 2014 kl. 16.00-20.00. Alle er velkomne.

Alle taler om brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet – men hvad betyder det egentlig for dig som patient og pårørende?

Kom til borgermøde og bliv klogere på, hvordan patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle ser på muligheder og udfordringer, når patienter og pårørende i langt højere grad inddrages i beslutninger om behandling og pleje.

 

Det er videnskabeligt dokumenteret, at inddragelse af patienter og pårørende skaber en bedre indretning af sundhedsvæsenet, større patientsikkerhed og mere tilfredshed og livskvalitet hos patienterne.

Patienter og deres pårørende har en særlig viden, som kan skabe bedre behandlingsresultater, hvis man benytter den aktivt i planlægningen og gennemførelsen af et behandlingsforløb.

 

Prostatakræftforeningen (PROPA) sætter i samarbejde med Vejle Sygehus fokus på implementering af brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Det sker på Vejle Sygehus, 23. september 2014 kl. 16.00-20.00

 

På mødet vil PROPA gennem resultaterne fra en stor ny nordisk undersøgelse blandt prostatakræft patienter stille skarpt på behovet for bedre og mere systematisk inddragelse af patienter og pårørende i behandlingen. Lægelig direktør Dorthe Crüger vil præsentere visioner og handlinger omkring bedre brugerinddragelse på Sygehus Lillebælt efterfulgt af overlæge Tove Bahn Vejlgaard fra Palliativt Team, der vil tale om pleje, behandling og omsorg for den alvorlige syge patient og de pårørende.

 

”I PROPA repræsenterer vi en gruppe af patienter med ofte lange, komplekse og tværgående sygdomsforløb. Vi ser det derfor som en af vores vigtigste opgaver at fremme dialogen omkring brugerinddragelse for at sikre kvalitet, sammenhæng og effektivitet i behandlingsforløbene”, siger PROPA’s formand K. B. Madsen.

”Vi håber, at vi med denne møderække gennem erfaringsudveksling og dialog kan bidrage til en højere grad af brugerinddragelse, hvor der tages højde for den enkelte patients viden, motivation, vilkår og ressourcer til gavn for alle involverede parter.”

 

Der afholdes i alt 5 møder over hele landet i løbet af september i anledningen af International Prostata Måned.

 

Tilmelding nødvendig

Det fulde program for dagen kan ses på PROPA’s hjemmeside www.propa.dk under Aktiviteter. Tilmelding er nødvendig, da der er et begrænset antal pladser. Tilmelding foregår direkte via formularen på PROPA’s hjemmeside link eller ved at kontakte foreningen på sekretariat@propa.dk eller telefon 33 12 78 28 alle hverdage mellem kl. 9.30 og 15.00. Tilmelding foregår efter ’først til mølle’-princippet.

 

Mødeadresse

 

Vejle Sygehus

Bygning S1 (for enden af Beriderbakken), Auditoriet

Beriderbakken 9

7100 Vejle

 

Program

 

Kl. 16.00 Velkomst ved regionsformand, Jens Kristian Sørensen

Sang: Marken er mejet

Kl. 16.10 Resultater fra Nordisk Spørgeundersøgelse ved sekretariatschef, Jens Ingwersen, PROPA

Kl. 17.00 Brugerinddragelse ved lægelig direktør, Dorthe Crüger, Sygehus Lillebælt

Kl. 17.45 Pause med et let gratis måltid – sandwich, kaffe/the, vand og frugt

Kl. 18.15 Palliation ved overlæge Tove Bahn Vejlgaard, Palliativt Team, Vejle

Kl. ca. 19.00 Afslutning ved regionsformand, Jens Kristian Sørensen

Sang: Fuglene letter mod vinden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

PROPA, Sekretariatschef Jens Ingwersen

29 93 93 66

sekretariat@propa.dk

Afsender:

Prostatakræftforeningen (PROPA)

Jernbanegade 23B
4000 Roskilde

33 12 78 28

sekretariat@propa.dk

http://www.propa.dk