Borgermøde om brugerinddragelse 23/9-14 - Herlev Hospital & Prostatakræftforeningen

27. august 2014   |   Prostatakræftforeningen (PROPA)  |  Flere pressemeddelelser

September er International Prostatakræft-måned. I den anledning inviterer Prostatakræftforeningen (PROPA) til møde om brugerinddragelse og debat om, hvordan patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle ser på muligheder og udfordringer, når patienten i langt højere grad inddrages i beslutninger om behandling og pleje. Det sker på Det sker på Herlev Hospital, tirsdag den 23. september 2014 kl. 15.30-19.30 Alle er velkomne.

Alle taler om brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet – men hvad betyder det egentlig for dig som patient og pårørende?

Kom til borgermøde og bliv klogere på, hvordan patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle ser på muligheder og udfordringer, når patienter og pårørende i langt højere grad inddrages i beslutninger om behandling og pleje.

 

Det er videnskabeligt dokumenteret, at inddragelse af patienter og pårørende skaber en bedre indretning af sundhedsvæsenet, større patientsikkerhed og mere tilfredshed og livskvalitet hos patienterne.

Patienter og deres pårørende har en særlig viden, som kan skabe bedre behandlingsresultater, hvis man benytter den aktivt i planlægningen og gennemførelsen af et behandlingsforløb.

 

Prostatakræftforeningen (PROPA) sætter i samarbejde med Herlev og Bispebjerg Hospital fokus på implementering af brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Det sker på Herlev Hospital, tirsdag den 23. september 2014 kl. 15.30-19.30

 

På mødet vil PROPA gennem resultaterne fra en stor ny nordisk undersøgelse blandt prostatakræft patienter stille skarpt på behovet for bedre og mere systematisk inddragelse af patienter og pårørende i behandlingen. En læge, en fysioterapeut og en patient fra Herlev Hospital præsentere egne erfaringer fra projektet Feel+, som skal være med til at fremme brugerinddragelsen blandt patienter og pårørende med tilknytning til Herlev Hospital. Efterfølgende vil overlæge Dorthe Meyer fra Palliativ-medicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital tale om, hvordan man via brugerinddragelse kan være med til at forbedre og styrke behandlingsforløbet for patienter, pårørende og behandlere inden for det palliative område.    

 

”I PROPA repræsenterer vi en gruppe af patienter med ofte lange, komplekse og tværgående sygdomsforløb. Vi ser det derfor som en af vores vigtigste opgaver at fremme dialogen omkring brugerinddragelse for at sikre kvalitet, sammenhæng og effektivitet i behandlingsforløbene”, siger PROPAS formand K. B. Madsen.

 

”Vi håber, at vi med denne møderække gennem erfaringsudveksling og dialog kan bidrage til en højere grad af brugerinddragelse, hvor der tages højde for den enkelte patients viden, motivation, vilkår og ressourcer til gavn for alle involverede parter.”

 

Der afholdes i alt 5 møder over hele landet i løbet af september i anledningen af International Prostata Måned.

 

Tilmelding nødvendig

Det fulde program for dagen kan ses på PROPA’s hjemmeside www.propa.dk under Aktiviteter. Tilmelding er nødvendig, da der er et begrænset antal pladser. Tilmelding foregår direkte via formularen på PROPAS hjemmeside link eller ved at kontakte foreningen på sekretariat@propa.dk eller telefon 33 12 78 28 alle hverdage mellem kl. 9.30 og 15.00. Tilmelding foregår efter ’først til mølle’-princippet.

 

Mødeadresse

 

Herlev Hospital, Store mødesal (stueetagen til venstre for hovedindgangen)

Herlev Ringvej 75

2730 Herlev

 

Program

 

Kl. 15.30 Velkomst ved regionsformand, Paul Samsøe

Kl. 15.35 Resultater fra nordisk spørgeundersøgelse blandt patienter med prostatakræft ved landsformand, K.B. Madsen, PROPA

Kl. 16.00 Brugerinddragelse (Feel+ projekt) ved læge Peter Østergren, Herlev Hospital, som kommer ledsaget af en fysioterapeut og en patient, der har været igennem Feel+ projektet.

Kl. 17.00 Kaffepause

Kl. 17.10 Indlæg om Palliation v/overlæge Dorthe Meyer, Palliativ-medicinsk afdeling, Bispebjerg

kl. 18.10 Afslutning ved lokalgruppeformand Jens Nielsen, PROPA Storkøbenhavn

Kl. 18.15 Snak og netværk over en øl/vand/glas vin

 

Kontaktperson:

PROPA, Sekretariatschef Jens Ingwersen

29 93 93 66

sekretariat@propa.dk

Afsender:

Prostatakræftforeningen (PROPA)

Jernbanegade 23B
4000 Roskilde

33 12 78 28

sekretariat@propa.dk

http://www.propa.dk