Borgermøde om brugerinddragelse 18/9-14 - Sygehus Syd & Prostatakræftforeningen

27. august 2014   |   Prostatakræftforeningen (PROPA)  |  Flere pressemeddelelser

Alle taler om brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet – men hvad betyder det egentlig for dig som patient og pårørende? Kom til borgermøde på Sygehus Syd, Aalborg den 18/9-14 og bliv klogere på, hvordan patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle ser på muligheder og udfordringer, når patienter og pårørende i langt højere grad inddrages i beslutninger om behandling og pleje. Mødet afholdes af Prostatakræftforeningen i samarbejde med Sygehus Syd, Aalborg.

Alle taler om brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet – men hvad betyder det egentlig for dig som patient og pårørende?

Kom til borgermøde og bliv klogere på, hvordan patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle ser på muligheder og udfordringer, når patienter og pårørende i langt højere grad inddrages i beslutninger om behandling og pleje.

 

Det er videnskabeligt dokumenteret, at inddragelse af patienter og pårørende skaber en bedre indretning af sundhedsvæsenet, større patientsikkerhed og mere tilfredshed og livskvalitet hos patienterne.

Patienter og deres pårørende har en særlig viden, som kan skabe bedre behandlingsresultater, hvis man benytter den aktivt i planlægningen og gennemførelsen af et behandlingsforløb.

 

Prostatakræftforeningen (PROPA) sætter i samarbejde med Sygehus Syd i Aalborg fokus på implementering af brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Det sker på Sygehus Syd Aalborg, 18. september 2014 kl. 17.00-20.00

 

På mødet vil PROPA gennem resultaterne fra en stor ny nordisk undersøgelse blandt prostatakræft patienter stille skarpt på behovet for bedre og mere systematisk inddragelse af patienter og pårørende i behandlingen. Efterfølgende vil overlæge Mette Moe Kempel, Onkologisk afdeling, overlæge Niels Christian Langkilde, Urologisk afdeling og privat praktiserende læge Thomas Bjørnshave debattere bedre brugerinddragelse fra hvert deres perspektiv.

 

”I PROPA repræsenterer vi en gruppe af patienter med ofte lange, komplekse og tværgående sygdomsforløb. Vi ser det derfor som en af vores vigtigste opgaver at fremme dialogen omkring brugerinddragelse for at sikre kvalitet, sammenhæng og effektivitet i behandlingsforløbene”, siger PROPAS formand K. B. Madsen.

 

”Vi håber, at vi med denne møderække gennem erfaringsudveksling og dialog kan bidrage til en højere grad af brugerinddragelse, hvor der tages højde for den enkelte patients viden, motivation, vilkår og ressourcer til gavn for alle involverede parter.”

 

Der afholdes i alt 5 møder over hele landet i løbet af september i anledningen af International Prostata Måned.

 

Tilmelding nødvendig

Det fulde program for dagen kan ses på PROPA’s hjemmeside www.propa.dk under Aktiviteter. Tilmelding er nødvendig, da der er et begrænset antal pladser. Tilmelding foregår direkte via formularen på PROPA’s hjemmeside link eller ved at kontakte foreningen på sekretariat@propa.dk eller telefon 33 12 78 28 alle hverdage mellem kl. 9.30 og 15.00. Tilmelding foregår efter ’først til mølle’-princippet.

 

Mødeadresse

 

Sygehus Syd, Auditoriet

Hobrovej 18-22

9000 Aalborg

 

Program

 

Kl.17.00 Velkomst ved regionsformand, Poul Erik Christensen

Kl. 17.10 Resultater fra nordisk spørgeundersøgelse blandt patienter med prostatakræft ved Jens Ingwersen, Sekretariatschef, PROPA

Kl. 18.00 Brugerinddragelse ved overlæge, Mette Moe Kempel, Onkologisk Afdeling, Sygehus Syd

Kl. ca. 18.30 Pause

Kl. 18.45 Brugerinddragelse ved overlæge, Niels Chr. Langkilde, Urologisk Afdeling, Sygehus Syd

Kl. 19.15 Brugerinddragelse set fra privat praksis ved praktiserende læge, Thomas Bjørnshave

Kl. 20.00 Afslutning ved regionsformand, Poul Erik Christensen

Der serveres et let traktement og en sodavand efter mødet.

 

Kontaktperson:

PROPA, Sekretariatschef Jens Ingwersen

29 93 93 66

sekretariat@propa.dk

Afsender:

Prostatakræftforeningen (PROPA)

Jernbanegade 23B
4000 Roskilde

33 12 78 28

sekretariat@propa.dk

http://www.propa.dk