Bogreception: Generation Utryg

21. marts 2013   |   SF Ungdom  |  Flere pressemeddelelser

Der afholdes i dag (21.3) reception for den nye bog "Generation Utryg". En bog, hvor ungdommen selv tager ordet i diskussionen om hvad der kendetegner den unge generation i dag med et særligt det stigende antal unge der lider af angst, depression eller ensomhed.

År efter år bliver Danmark kåret som det lykkeligste folk i verden. Alligevel har der aldrig været så mange unge på lykkepiller, som der er i dag. Unge piger, der kaster op, når de har spist. Fyre, der lever af proteinpulver og æggehvider. Studerende, der går ned med flaget, når resultaterne ikke lever op til forventningerne. Og dem, der knækker, når de får praktikplads-afslag nr. 55 i hånden eller overvældes af angst for fremtidens valg. Psykiske lidelser eller vanskeligheder rammer ikke bare de få særlinge. Ifølge Sundhedsstyrelsen rammes mellem 20 og 40 procent af alle børn og unge på tværs af sociale lag af psykiske problemer – og kurven er stigende.

 

Sådan lyder det i indledningen på antologien ’Generation Utryg’, der udkommer i april og sætter spot på det stigende antal unge i vores generation, som har angst, depression eller på anden måde er utrygge.

 

Bag ’Generation Utryg’ står Yngresagen og SF Ungdom med sparring fra Psykiatrifonden. Projektet sætter fokus på de psykiske problemer, som alt for ofte holdes hemmelige i skam. Målet er at aftabuisere et emne, som berører flere og flere unge, og hvor løsningerne ikke nødvendigvis ligger lige for. Ungdommen har taget ordet for, at vi unge selv kan fortælle, hvordan det er, når ulykken rammer i verdens lykkeligste land.

 

Med uddannelsesbesøg på gymnasier, SOSU-skoler og erhvervsskoler over hele landet har ’Generation Utryg’ forsøgt at aftabuisere problemerne med utryghed.

Og bogens samler nu bidrag fra almindelige unge og kendte ansigter, der selv har haft utrygheden tæt på livet. Det er ungdommens egen generationsfortælling med spot på problemerne med utryghed og psykisk sårbarhed.

 

Blandt bidragsydere er bl.a. Emma Leth, Emil Nørlund, Augusta Glahn-Abrahamsen og Mads Espersen.

 

 

’Generation Utryg’ afholder i forbindelse med antologiens udgivelse en reception d. 21. marts kl. 16-19 hos VessCPH. Her vil antologien for første gang vil blive præsenteret i sin trykte form.

 

Receptionen afholdes: VessCPH, Oehlenschlægersgade 36, 1663 København

 

Kontaktperson:

Mina Bernardini

50577425

mina@sfu.dk

Afsender:

SF Ungdom

Blegdamsvej 24A
2200 København N

35361777

sfu@sfu.dk

http://www.sfu.dk