Behold din virksomhed – også når du kommer til skade

02. september 2018   |   Lenschow Erstatningsretten  |  Flere pressemeddelelser

Selvstændige, der kommer til skade under arbejdet og visiteres til fleksjob i egen virksomhed kan se frem til større erstatninger. Det kan betyde, at en række iværksættere og enkeltmandsvirksomheder ikke behøver dreje nøglen om, fordi ejeren rammes af en ulykke.

Fra politisk hold har der de seneste år været stor fokus på iværksætteri og der har været en særlig interesse for det at være selvstændig og de vilkår, der er for at være selvstændig. Tallene viser da også en stigning i de nyopstartede virksomheder.

”Alligevel har det, om man er nystartet eller har drevet virksomhed i flere år, hidtil været svært at få tingene til at hænge sammen, hvis man blev ramt af en arbejdsskade og var nødt til at blive sygemeldt midlertidigt eller for en længere periode,” siger advokat ved Lenschow Erstatningsretten Berit Møller Lenschow. Hun har hjulpet flere selvstændige med deres erstatningssag efter en personskade.

”Nu bliver det dog lidt nemmere at være selvstændig,” siger Berit Lenschow og uddyber:

”Hvis arbejdsskaden er så slem, at den selvstændige har varige begrænsninger i sin arbejdsevne, skal der ske en afklaring af, hvor meget arbejdsevnen er begrænset. Der er gennem den kommune, som den selvstændige bor i, mulighed for at få at fleksjob i egen virksomhed. Det betyder, at du får tilkendt et økonomisk tilskud til virksomheden,” siger hun.

 I arbejdsskaderegi var det tidligere et krav, at vurderingen af den nedsatte arbejdsevne skulle ske ud fra en såkaldt bred arbejdsafklaring, hvor andre arbejdsfunktioner end dem, den selvstændige skulle beskæftige sig med i egen virksomhed skulle tages i betragtning. Først derefter kunne Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurdere størrelsen af erhvervsevnetabet for den selvstændige.

”I juni i år har Ankestyrelsen, som behandler klager over arbejdsskadesager, i to sager set på de principper, som selvstændige vurderes efter, når der skal fastsættes en erstatning for erhvervsevnetab. Der er nu lagt en ny linje og den selvstændige, der tilkendes fleksjob i egen virksomhed skal fremadrettet have vurderet sit erstatningskrav i forhold til det arbejde, han eller hun kan udføre i sin egen virksomhed,” siger Berit Lenschow.

Stor betydning

Afgørelserne i Ankestyrelsen kan betyde, at flere selvstændige får tilkendt erstatning end tidligere, da der er tale om en lempeligere vurdering af de selvstændige. 

Advokaten forklarer, at den nye praksis især kan få stor betydning for mange iværksættere og enkeltmandsvirksomheder, hvor ejeren rammes af en skade eller ulykke.

”Det kan være forskellen på om virksomheden kan overleve med ejerens sygdom eller ej, at fokus kan holdes i virksomheden, i stedet for udenfor virksomheden. Man har hidtil behandlet de selvstændige som lønmodtagere, og det har givet et misvisende billede af den selvstændiges tab. Dette er godt nyt til mange selvstændige, der tidligere har set sig selv i en trist klemme, når de kom til skade,” siger Berit Lenschow.

Hun peger på, at det klart er en fordel, at den selvstændige kan arbejdsprøves inden for det område, hvor både interesse og motivation i forvejen ligger.

”At skulle lukke sit livsværk, samtidig med at man er ramt af sygdom og måske har mistet dele af sin erhvervsevne og identitet som menneske, er for mange et ekstra hårdt slag oven i skaden og de gener, som denne giver. Jeg hilser derfor den nye mulighed velkommen,” siger Berit Lenschow.

Advokaten understreger, at den nye mulighed kun er et skridt på vejen, til at gøre det lettere for selvstændige, som kommer til skade, at drive virksomhed i Danmark.

”Der er fortsat brug for fokus på de selvstændiges rettigheder som skadelidte,” siger Berit Lenschow.

 

Gode råd til den selvstændige

Berit Møller Lenschow har disse råd til selvstændige, der ønsker at sikre sig selv bedst muligt:

  • Husk at tegne en sygedagpengeforsikring, der giver dig ret til sygedagpenge fra første sygedag. Uden forsikringen vil du først være berettiget til sygedagpenge efter to uger.
  • Overvej også at tegne en invalideforsikring/ erhvervsevnetabsforsikring, der giver ret til udbetaling af midlertidig invalideydelse ved nedsættelse af erhvervsevnen.
  • Overvej desuden en ulykkesforsikring med en god høj forsikringssum.

Hvis skaden allerede er sket, er det en god ide at planlægge, hvordan du vil komme igennem sygeforløbet og samtidig være realistisk med, hvad du kan og ikke kan. Vær opmærksom på, at du kan få erstattet den ekstra lønudgift, som du måske har en til vikar, i en periode, hvis der er en ansvarlig skadevolder for din sygdom.

 

Faktaboks

Fleksjob til selvstændige

Du kan som selvstændig erhvervsdrivende blive godkendt til fleksjob af din kommune og dermed få ret til et tilskud i 5 år som kompensation for indtægtsnedgang som følge af nedsat arbejdsevne. Et fleksjob kræver:

  •  du skal drive selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i Danmark
  • din arbejdsevne skal være varigt nedsat i en sådan grad, at du har vanskeligt ved at fastholde beskæftigelsen i virksomheden
  • det skal være udelukket, at behandling og revalidering kan genskabe din arbejdsdygtighed

Derudover er det en betingelse, at du ikke modtager revalideringsstøtte til etablering af selvstændig virksomhed, og at du ikke modtager delpension, efterløn eller fleksydelse.


Foto: Berit Lenschow, Lenschow Erstatningsretten. 


Kontaktperson:

Berit Lenschow

33 60 87 88

berit@erstatningsretten.dk

Afsender:

Berit Lenschow

Bjerggade 4K
6200 Aabenraa

33608787

berit@erstatningsretten.dk

http://erstatningsretten.dk