Artikel: erfaren fysioterapeut vender behandlingerne på hovedet.

08. december 2020   |   FysioVItal  |  Flere pressemeddelelser

Efter 25 år som praktiserende fysioterapeut, behandler og klinikejer, har hun vendt det hele på hovedet. Fra tidligere at have arbejdet udefra og ind, arbejder hun i dag indefra og ud.

Hun tager udgangspunkt i den seneste forskning. Den viser, at vi er meget mere plastiske og formbare end vi hidtil har troet, og at kroppen har ubegrænset evne til at selv-helbrede.

Der er ingen hokuspokus eller hekseri i hendes behandlinger og det hun underviser i. Hun tager udgangspunkt i vores, altså menneskets fysiologi, kemi og neuropsykologi. Ganske enkelt arbejder hun ud fra de celler vi har i kroppen, og dem har vi jo alle milliarder af. Cellernes formål er at sørge for vores sundhed, og for at der er balance i alle kroppens komplekse systemer. 

Nina Holm Adsersen siger: ”når vi giver cellerne det, de har brug for at kunne yde den bedste service for os, så er der ganske få mennesker, der behøver at døje med smerter og have et utilfredsstillende liv. For det gode liv og en velfungerende krop og velfungerende celler hænger sammen. Det er vanskeligt at få et godt liv og nå de mål vi har, når vores celler og krop ikke støtter os. Uforvarende kan vi komme til at byde vores krop og celler forhold, som modarbejder det flotte arbejde de er skabt til at levere. Og så er der ikke plads til det gode liv. I værste fald udvikler vi smerte og sygdomme”.

(LYKKE model)

 

Ifølge Adsersen har alle har adgang til et godt liv og langt de fleste af os, også til et liv uden smerter og sygdomme. Det illustrerer hun i hendes LYKKE model. Hun henvender sig primært til kvinder, og LYKKE modellen inkluderer de fleste områder, som kvinder typisk ser som en udfordring.

Mange års erfaring som behandler af især kvinder, har givet hende et godt kendskab til de udfordringer kvinder har og til, hvordan udfordringerne viser sig i deres liv eller i deres krop.

Vores krop har en overset og unik evne til at selv-helbrede. Desværre aktiverer vores opvækst og de værdier (som ligger i vores kultur) sjældent de medfødte gaver eller det indre skattekammer, vi alle indeholder. Vi har simpelthen aldrig lært, hvordan vores krop fungerer, og hvad vi skal gøre for at hjælpe og støtte cellernes arbejde. Når vi først ved hvordan og hvad vi skal gøre, er det pærelet. Alle kan både lære det og gøre det.

Der er en udbredt tendens til at tro, at hvis vi bare i går i Fitness og spiser ”sundt”, så er vi sunde. Men i virkeligheden er det en narresut. Nogle mennesker har absolut ikke brug for er at gå i fitness – medmindre det er for at forme kroppen. Set ud fra et sundhedsperspektiv har cellerne brug for bevægelse, men på en måde hvor vi også aktiverer vores nervesystem og dybere liggende strukturer. Det lyder lidt teknisk, men øvelserne er lette at udføre og det kan fx være simple rotationer og store krops stræk.

Vejrtrækningen betyder også rigtig meget når vi træner. Ved at tilpasse vores vejrtrækning til træningen og tilpasse vores træning til vejrtrækningen, får vi meget større udbytte af træningen. Men det er ikke kun når vi træner, at vejrtrækningen er vigtig. Det, at kunne trække vejret fuldt, og bevidst trække vejret i løbet af dagen er vitaliserende for os, og livgivende for vores celler.

Men første skridt til et liv med færre smerter og sundhed er sjældent træning. Det er derimod afgørende at give kroppen, cellerne og sindet ro. Vi har tendens til at overse, at cellerne har brug for ro for at kunne restituere, producere og forny sig. Men vi har også overset, at vores sind og tanker har betydning for hvordan vores celler i kroppen arbejder, og for den kemi vi producerer i kroppen.

Derfor er det ikke kun kroppen der skal have ro. Det skal vores tanker og hoved også. Vi lever i et samfund, hvor vi konstant påvirkes af stimuli fx støj og lyde, kunstigt lys og masser af informationer. Dette i sig selv er en belastning for vores ”indre system” som yderligere vil blive belastet af de oplevelser og eventuelle ulykker, vi udsættes for gennem livet.

De fleste af os er opdraget til, at de bedste resultater opnås ved at presse os selv. Tænk bare på udtryk som ”vi skal yde , før vi kan nyde” og ” det skal gøre ondt, før det bliver godt”. Det er så grundlæggende forkert i forhold til hvordan kroppen og cellerne arbejder og fungerer. Vi har også lært, at jo mere udfordrende og vanskeligere noget er, jo mere effektivt og des bedre virker det. Men sådan arbejder kroppen ikke og teknikkerne som Nina Holm Adsersen benytter, er derfor ikke raketvidenskab, men såre enkle og noget vi alle har adgang til.

Adsersen peger på 8 overordnede områder, vi kan støtte cellernes arbejde gennem:

Ro og pauser, vand, ilt, lys, god kost, bevægelse, berøring og gode tanker.

Selvom de 8 områder hænger sammen og påvirker hinanden, kan vi kun opnå de store resultater hvis vi inddrager så mange områder som muligt.

Nina Holm Adsersen betragter menneskets krop som en naturlig del af naturen. Mekanismerne i naturen er enkle og simple, men tidens forskning har formået at gøre det kompliceret. Netop fordi vi er en del af naturen, er de teknikker vi skal og kan bruge enkle. Hun understreger ”vi har alle det, inden i os, som vi skal bruge”. Hun anbefaler at leve efter en simpel tommelfingerregel, nemlig at leve med og af naturen, som var den din bedste ven.

Forskningen fra i dag viser, at der er tæt forbindelse mellem vores hjerne og krop. Forstået på den måde, at når vi påvirker vores krop, så påvirker vi også vores hjerne, kroppens kemi og dermed vores følelser og tanker. Og hun stiller spørgsmålet: hvorfor så ikke få det bedste ud af den måde vi påvirker vores krop på? Så vil vi opdage, at vi faktisk kan få et meget bedre liv, mere tilfredshed i hverdagen og større sundhed.

Nu kan du spørge hvordan omgivelserne påvirker vores sundhed, trivsel og liv?  Uanset om du bliver udsat for miljø gifte, kunstige hormoner eller en dårlig arbejdsplads, så er du mindre påvirkelig og mindre modtagelig, når du har en krop og celler, der arbejder for dig og med dig. For når du har et stærkt immunforsvar, en styrket krop, tanker og sind, så vil du kunne modstå flere og større påvirkninger. Det vil svare til, at du ifører dig selv et beskyttende filter. Et styrket immunforsvar, krop, tanke og sind er noget vi alle kan opnå.

Nina Holm Adsersen har selv flere medfødte lidelser, som hun ikke længere tager medicin for og hun lever et rigtig godt liv uden begrænsninger. Ifølge lægerne burde hun i dag være invalideret af to ryglidelser, og var også varslet tidlig død pga familiær nedarvet forhøjet kolesteroltal. Som hun siger, ”jeg besluttede for mange år siden at tage ejerskab over min krop og min sundhed. Det er den viden jeg i dag er klar til at give videre”.

Kontakt oplysninger

Nina Holm Adsersen

Tlf: 51517399 - 88770252

Mail: info@fremtidensfysioterapi.dk