Arbejdsudbud: Flere timer til offentligt deltidsansatte kan øge beskæftigelsen med 18.400 personer

31. januar 2021   |   Tænketanken Cevea  |  Flere pressemeddelelser

Vi behøver hverken at give skattelettelser eller sænke de sociale ydelser for at opveje for Arne-reformens tab af arbejdsudbud. Alene i den offentlige sektor ligger en skjult arbejdskraftreserve på 18.400 årsværk viser nye tal fra Tænketanken Cevea.

Den borgerlige bekymring for, om Arne-reformen nu vil suge alt for meget beskæftigelse ud af arbejdsstyrken er helt ude af proportionerAlene i den offentlige sektor er der 28 pct., der arbejder deltid. Mange af dem vil gerne have flere timer.” udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard, direktør i Tænketanken Cevea.  

I gennemsnit arbejder deltidsansatte i det offentlige 22,5 timer om ugen. Blandt de 237.142 deltidsansatte er der i gennemsnit et ønske om at arbejde 2,9 timer mere. Det vil øge beskæftigelsen med 18.385 fuldtidspersoner. Det er en dobbelt så stor stigning i beskæftigelsen, som Arne-pensionens reduktion i arbejdsudbuddet. 

”Nu har vi hørt fra Venstre, dele af erhvervslivet og borgerlige tænketanke, at Arne-reformen gør Danmark fattigere, fordi den trækker mennesker ud af arbejdsstyrken. Hvis bekymringen er det lille fald i arbejdsudbuddet, er det relativt let at håndtere. Og det kræver hverken skattelettelser til de højeste indkomster eller lavere ydelser til dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Ved at øge timetallet for de deltidsansatte i det offentlige med knap 3 timer om ugen kan man få det, der svarer til 18.385 fuldtidspersoner mere i beskæftigelse. Og det kræver hverken pisk eller gulerod, for de ansatte vil gerne op i tid. Mon ikke der også er skjulte arbejdskraftsreserver i den private sektor?   Kontaktperson:

Asbjørn Sonne Nørgaard

21725413

agp@cevea.dk

Afsender:

Tænketanken Cevea

Vesterbrogade 124 B 3 tv
1620 København V

41400033

cevea@cevea.dk

https://www.cevea.dk