AFTRYK: Ny filosofibogserie udkommer i dag

12. juli 2018   |   Forlaget Mindspace  |  Flere pressemeddelelser

AFTRYK er en ny bogserie, der præsenterer danske oversættelser af korte og vedkommende filosofiske tekster med en væsentlig virkningshistorie. De indeholder ideer, der har sat varige aftryk og vævet sig ind i det kludetæppe af fortløbende samtaler, som vi kalder filosofi, tænkning og kultur. De rummer tanker, der ikke er tænkt før, der sætter nye dagsordener, omvender eller overskrider. AFTRYKS første fire titler tager fat på spørgsmål om bevidsthed, viden, etik og fri vilje. Teksterne er udstyret med grundige indledninger, der viser vej i teksternes indhold og de diskussioner, teksterne taler ind i. Alle fire titler udkommer 12. juli 2018 – også som e-bøger.

 

Hvordan er det at være en flagermus?

Thomas Nagels berømte flagermusartikel ”Hvordan er det at være en flagermus?” gør op med fysikalistiske teorier om sindet og hidtidige løsninger på sjæl-legeme-problemet. Bevidsthedsfilosofferne har nemlig altid løbet panden mod muren, når de har overset de subjektive egenskaber ved bevidst erfaring, og dermed reduceret målet for deres undersøgelser med objektive tredjepersonsbeskrivelser efter et naturvidenskabeligt forbillede. Men det vigtigste for enhver forståelse af bevidsthed er, at det at være en bevidsthed opleves på en bestemt måde, og det kan kun forstås fra et subjektivt perspektiv. Artiklen er redigeret og indledt af Oliver Kauffmann, der introducerer læseren til Nagels argumentation og udlægger de tilgange til bevidsthedsfilosofi, som Nagel opponerer imod.

74 sider – 150 kr.

  

Situeret viden

I Donna Haraways ”Situeret viden: vidensskabsspørgsmålet i feminismen og det partielle perspektivs forrang”, præsenteres en kritik af objektivitetsbegrebet – videnskabens gudetrick, hvor alt ses intetstedsfra, uden krop og kontekst. Haraway ønsker at generobre synet som sanse- og erkendelsessystem, nu genindlejret i specifikke praksisser, situeret. Haraway vil vise os, at der ikke eksisterer noget uskyldigt perspektiv, at hvad vi ved, er bestemt af kontekst og situation. I stedet opfordres vi til at lære at tage ansvar for vores viden ved at forholde os åbent (ikke-beherskende og i accept af det modsætningsfyldte og paradoksale) over for, hvordan den produceres. Med Lis Højgaards forord bliver læseren klædt på til bedre at forstå de indsigelser, Haraway både gør mod og med feminismen.

76 sider – 150 kr.


To opfattelser af regler

I ”To opfattelser af regler” vil John Rawls vise os, at der er forskel på at retfærdiggøre en praksis og at retfærdiggøre en handling, der falder ind under en praksis. Ved at kombinere nytteetikkens klassiske standpunkt og en praksisopfattelse af regler bliver det muligt for utilitaristen at besvare en række traditionelle indvendinger, som f.eks. hvorfor man ikke bør bryde sine løfter, selvom det kan være til mere gavn end at holde dem. Hvis vi forstår utilitarismen på denne måde, er den i stand til at modstå en række indvendinger, der traditionelt er blevet rettet imod den. Det er også sådan, vi skal forstå Rawls’ egen retfærdighedsteori. Søren Flinch Midtgaard indleder teksten med en udlægning af de udfordringer, Rawls ønsker at forsvare utilitarismen mod samt hvordan han mener, at dette kan lade sig gøre.

76 sider – 150 kr.


Viljens frihed og personbegrebet

Ved at bruge stofafhængighed som eksempel viser Harry G. Frankfurt i ”Viljens frihed og personbegrebet” forskellene mellem en fri og en ufri vilje. Som stofafhængig kan man på én gang have et ønske om at tage et stof, men samtidig ønske, at man ikke havde lyst til at tage det. Nogle væsner har evnen til ikke bare at ville dette og hint, men også at overveje motiverne bag og konsekvenserne ved deres handlinger. Eller som Frankfurt skriver, kan de ”være i stand til at ville være anderledes med hensyn til deres præferencer og hensigter, end de er”. Det er kun, hvis man identificerer sig med det, man vil, at man handler frit – det er kun sådan, man bliver en person. Med Rasmus Bysted Møllers indledning bliver fri vilje-debatten opridset for læseren, så det fulde perspektiv i Frankfurts argumentation træder tydeligt frem.

76 sider – 150 kr.