4 ud af 5 danskere vil gerne betale mere i skat for at minimere corona-epidemiens konsekvenser

07. april 2020   |   Tænketanken Cevea  |  Flere pressemeddelelser

Ny CEVEA-analyse af danskernes samfundssind viser, at mellem 63 pct. og 79 pct. erklærer sig enige i, at politikerne skal gøre alt hvad de kan, for at begrænse konsekvenserne af corona-epidemien i Danmark. Størst er villigheden til at betale højere skatter.

”Et meget stort flertal af danskerne er villige til at bære både personlige og samfundsmæssige omkostninger for at begrænse corona-epidemiens konsekvenser. Det interessante ved vores undersøgelse er, at tilslutningen er størst når det handler om at bære den personlige omkostning, ” udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard, analysechef i Tænketanken Cevea. 


Analysen viser, at 4 ud af 5 danskere (79 pct.) erklærer sig enige i, at ”politikerne skal gøre alt, hvad de kan for at begrænse konsekvenserne af corona-epidemien i Danmark, også selvom jeg skal betale 1% mere i skat.” 


”Det er et meget klart signal til politikerne om, at man trods økonomisk krise er villig til personligt at bære en større økonomisk byrde i forbindelse med epidemien. ” forklarer Asbjørn Sonne Nørgaard.


Tænketanken Cevea har også spurgt ind til nedlukningen af Danmark og stigningen i arbejdsløsheden. 2 ud af 3 danskerne (66 pct.) erklærer sig enige i, at politikerne skal gøre alt, hvad de kan, også selv om det betyder, at nedlukningen af Danmark fortsætter indtil 1. juni. 63 pct. af danskerne erklærer sig enige i, at politikerne skal gøre alt, hvad de kan, også selv om det medfører, at der kommer 50.000 flere arbejdsløse.


”Det lader altså til, at der hos danskerne er opbakning til en langsom genåbning af Danmark og stor forståelse for, at de politiske initiativer kan have konsekvenser for økonomi og ledighedstal. I undersøgelsen har vi også spurgt danskerne, om de er enige i, at politikerne skal gøre alt, hvad de kan, også selv om det er usikkert, om de konkrete indsatser virker og det er 66 pct. enige i.” udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard. 

 
Målingen er gennemført d. 30.3.-1.4.2020 af analyseinstituttet MEGAFON for Tænketanken Cevea. Målingen bygger på et repræsentativt udsnit af danskerne (N=1.004).