3F Ungdom: Stop med behandle arbejdsløse som kvæg

16. februar 2011   |   3F Ungdom  |  Flere pressemeddelelser

Arbejdere i Danmark skal i dag igennem cirkus af institutionerne og foreninger, når fyresedlen kommer igennem brevsprækken. 3F Ungdom synes, at det er svineri, at man trækker de ledige rundt i manegen. Vi ønsker, at det gøres så let for de arbejdsløse, som mulig. Derfor skal jobcentrene og aktiverings tilbud lægges ind under a-kassen.

Alle kan huske en historie om kvæg,som bliver transporteret fra den ene ende af Danmark til et sted i Tysklandunder kummerlige forhold for at blive slagtet. Det kan få EU-kommissærer til atfælde en tåre på nationalt TV, og politikere til at rydde kalendere. Medarbejdsløse er det en helt anden sag, her skal de først sendes på meningsløsekurser, hvor den indre fugl skal findes, før medierne finder det svagtinteressant.

Med en ledighed på over 100.000danskere, kræver det et holdbart system. Desværre er situationen en anden sag iDanmark anno 2011. Her sendes de ledige frem og tilbage i systemet. Først til A-kassenfor dagpenge, så i Jobcentret for at lave ansøgninger og analyseres, hvortil detil sidste sende i uendelige afskygning af kurser, der skal øge deresmuligheder for at få job. Alt sammen under Inger Støjberg motto om, at man ikkeskal sidde der hjemme og se tv på statens regning.

I 3F Ungdom har vi tillid til dearbejderløse. Vi mener, at dem som har bedst kendskab til de arbejdsløsessituation skal stå for aktiveringen, jobsøgning og dagpengene. 3F Ungdomanerkender, at A-kasserne med deres stærke bånd til fagforeningerne ogarbejdspladserne løser denne opgave bedst. Derfor ønsker 3F Ungdom, at samleopgaverne i A-kasserne.

3F Ungdom er det en mærkesag, at arbejdeog fagforening går hånd i hånd. Der er vigtigt, at vi igennem fagforeningersikrer arbejderne og retten til at nå overenskomster. Ligeledes er det enmærkesag for 3F Ungdom, at der skal indføres branche A-kasser, som knyttes oppå de fagforeninger, der tilhører faget.

Yderligere kommentarer henvendes til Peter Bøgh på telefon 20 12 96 80og e-mail peter.bogh@3f.dk

Kontaktperson:

Peter Bøgh

20129680

peter.bogh@3f.dk

Afsender:

3F Ungdom

Kampmannsgade 4
1790 København V

2012968

ungdom@3f.dk

http://www.3fungdom.dk