3F Ungdom: Starthjælp til kontakthjælpsmodtagere er slavepiskning

28. maj 2011   |   3F Ungdom  |  Flere pressemeddelelser

3F Ungdom har generelt tillid til at arbejdsløse ønsker atkomme i arbejde, og ikke går og holder økonomien oppe hos danske golfklubber. 3FUngdom mener, at alle ønsker at arbejde og vil være med til at sikre vi allekan få hjælp af samfundet, hvis noget skulle gå galt.

Over de seneste år har 3F Ungdom været uforstående for de stramningerDansk Folkeparti og Regeringen har indført på aktiveringsområdet. 3F Ungdommener ikke at pisk er vejen til at få folk i arbejde og mener derimod at enindsats, hvor der bliver vist tillid til den arbejdsløse igennemjobaktiveringen, og hvor Regeringen aktivt skaffer arbejdspladser, vil løse voresproblemer med arbejdsløsheden.

Derfor forstår 3F Ungdom ikke, at Dansk Folkeparti og Regeringenønsker at svinge pisken endnu hårdere mod danske kontanthjælpsmodtagere, som iforvejen sidder hårdest i det.

”Jeg er mildest taltrystet.  Det er i forvejen ikke nemt, atvære arbejdsløs i dag. Arbejdspladerne hænger ikke på træerne, og imens mansøger arbejde, skal man køres igennem aktiveringsmaskinenen - op til fleregange.” udtaler Peter Bøgh, formand for 3F Ungdom og fortsætter ”Jeg forstår godt, at folk giver op påsamfundet, når det eneste, vi viser arbejdsløse er mistillid og pisk.”

For yderligerekommentarer kontakt Peter Bøgh på 20 12 96 80 eller peter.bogh@3f.dk

Kontaktperson:

Peter Bøgh

20129680

peter.bogh@3f.dk

Afsender:

3F Ungdom

Kampmannsgade 4
1790 København V

70300300

ungdom@3f.dk

http://www.3fungdom.dk