3F Ungdom: Erhvervsuddannelser forudsætter en efterløn

24. januar 2011   |   3F Ungdom  |  Flere pressemeddelelser

3F Ungdom håber, at når regeringen fremlægger deres forslag om efterlønnen i morgen, at den enkelte arbejder i Danmark fortsat har et sikkerhedsnet. For 3F Ungdom er det, at være nedslidt, forskelligt fra person til person; derfor skal efterlønnen være en rettighed.

Fredag d. 21. januar 2011 gjordeTina Nedergaard det klart, at vi skal have verdens bedste erhvervsuddannelser.3F Ungdom hilser undervisningsministerens udmelding velkommen, og håber derkommer handling bag ordene.

3F Ungdom ser gerne at mulighedernefor unge, der ønsker en erhvervsuddannelse, styrkes. Desværre må det erkendes,at Regeringen med genopretningspakken og finansloven for 2011 igen, harbeskåret erhvervsuddannelserne med op mod 500 mio. Dårligere uddannelser bidragerhverken til få unge til at tage en uddannelse eller løfte ufaglærte tilfaglærte.

Derfor håber 3F Ungdom, at nårregeringen i morgen fremlægger deres plan for efterlønnen, så er det med øjnenerettet mod dem, som er med til at løfte de arbejdspladser, som er fundamentet iDanmark.

3F Ungdom ser ikke efterlønnen, somen belønning fra samfundet til at raske mennesker kan holde fri; men etsikkerhedsnet for arbejdere, som ønsker en uddannelse, hvor man brugerhænderne. Hvis unge forsat skal motiveres til at tage en erhvervsuddannelse krævesdet, at der er et sikkerhedsnet i den anden ende. En uddannelse er en sikringaf den enkeltes fremtid, men også samfundet. Derfor er vigtigt, at der ikke frauddannelsens begyndelse er tvivl, om man kan bruge den hele livet.

For yderligere kommentarer kontakt Peter Bøgh, formand for 3F Ungdom påtelefon 2012 9680 eller e-mail peter.bogh@3f.dk

Kontaktperson:

Peter Bøgh

20129680

peter.bogh@3f.dk

Afsender:

3F Ungdom

Kampmannsgade 4
1790 København V

20129680

peter.bogh@3f.dk

http://www.3fungdom.dk