3 myter om virksomhedernes julefrokost

07. november 2014   |   Teglkamp & Co.  |  Flere pressemeddelelser

Der er mange myter omkring firmajulefrokosterne. Teglkamp & Co. satte sig for at undersøge nogle af dem. Derfor iværksatte Teglkamp & Co. en undersøgelse af, hvordan sidste års julefrokoster forløb.

Bare rolig julefrokosten bliver ikke aflyst i år!

Det varer ikke længe før vi igen begynder at tale om julefrokosten rundt
omkring på arbejdspladserne. Der er mange myter omkring firmajulefrokosterne.
Teglkamp & Co. satte sig for at undersøge nogle af dem. Derfor iværksatte
Teglkamp & Co. en undersøgelse af, hvordan sidste års julefrokoster forløb.

Myte 1: Danskerne er vilde med julefrokost

Direktør Susanne Teglkamp, som har forestået undersøgelsen, udtaler: ”Det kan hermed bekræftes, at danskerne generelt er vilde med firmaets julefrokost. Så hvis nogen skulle være i tvivl, bliver julefrokosten nok heller ikke aflyst i år.
Der var blandt undersøgelsens deltagere bred enighed om, at julefrokosten er en
tradition, man skal holde fast i – også selv økonomien er lidt betrængt i
virksomheden.”

Myte 2: Vi drikker os i hegnet til julefrokosten

Susanne Teglkamp
kan til gengæld afkræfte en vedholdende myte om, at julefrokosten forsvinder i
alkoholens tåger og at deltagerne drikker sig i hegnet. ”Det ser ud til, at
man på langt de fleste arbejdspladser kan håndtere det uden de store problemer. Kun ganske få drikker umådeholdent for meget”, udtaler Susanne Teglkamp.

Myte 3: Julefrokosten er medarbejdernes fest

At julefrokosten kun skulle være medarbejdernes fest kan Susanne Teglkamp også afkræfte. Rundt omkring på arbejdspladserne er der både blandt medarbejdere og ledere bred enighed om, at julefrokosten er for hele virksomheden og at lederne også hører med.

Lidt statistik fra undersøgelsen:

Jul,  jul, jul, jul - Rør blot ikke ved min julefrokost! 9 ud af 10 mener at julefrokosten er en tradition, man skal holde fast ved.

Hver 4. gik til sidste års julefrokost af ren pligt. I denne statistik fylder lederne en del. Hver 3. leder går mest af alt til julefrokost, fordi de føler sig
forpligtet.

8 ud af 10 direktører hyggede sig ved sidste års julefrokost.
Selvom mange deltog i årets julefrokost mest af pligt, så var der alligevel et overvældende flertal af lederne der rent faktisk hyggede sig.

Lederne hører med til julefrokosten. Julefrokosten er en begivenhed for hele virksomheden – altså også lederne. 9 ud at 10 af undersøgelsens deltagere mener da også, at lederne selvfølgelig skal med til julefrokosten.

Lederne opførte sig pænt ved sidste års julefrokost. Lederne deltog på lige fod med de øvrige medarbejdere, men de var noget tilbageholdende og gik tidligere hjem end de øvrige deltagere, rapporterer hver 3. deltager i undersøgelsen. 

Ingen julefrokost uden alkohol. Indtaget af alkohol er uløseligt forbundet med julefrokoster. 9 ud af 10 af sidste års deltagere angav, at de mener at alkoholen supplerede maden og var med til at skabe den gode stemning.

Yderligere oplysninger:

Direktør Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co.,
telefon 48 22 11 41 / 21 60 29 99,

e-mail: ste@teglkamp.dk

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført over internettet i løbet af december måned 2013. Undersøgelsen er anonym. Der er indkommet ialt
243 besvarelser, som fordeler sig således: 

  • 60 medarbejdere, 62 mellemledere, 79 afdelingschefer og 58
  • direktører159 mænd og 124 kvinder
Om Susanne Teglkamp
Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist
og reserveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive
Management Programme fra INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af
DJØFs Brancheforening Selvstændige.

Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne
Teglkamp er stadig tilknyttet forsvaret og er i dag oberstløjtnant af reserven. Derudover har Susanne Teglkamp udgivet flere bøger: ”Ledergruppen – det dynamiske omdrejningspunkt”, ” I den gode ledelses tjeneste” og senest ”Ledergruppen i udvikling”, som udkom i foråret 2014.

Om Teglkamp & Co.

Teglkamp & Co. arbejder med udvikling af
ledelse og ledergrupper. Vi arbejder ud fra perspektivet: ledelse i øjenhøjde.
Det vil sige, at vi møder lederne på deres bane. Vi tager udgangspunkt i
virksomhedernes udfordringer og bringer vores erfaringer ind et frugtbart
samarbejde ledere og ledergrupper.

Teglkamp & Co. deler gerne af sin viden og
erfaring omkring ledelse. På vores hjemmeside kan man derfor finde flere end
100 artikler om ledelse og flere end 25 undersøgelser om forskellige
ledelsesmæssige spørgsmål.

Se mere på www.teglkamp.dk